Sökning: "seniorer"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet seniorer.

 1. 1. Elitorienterares riktningsförmåga beroende på arbetsintensitet, kartbildsförekomst, ålder och kön : En kvantitativ jämförelse mellan juniorer och seniorer respektive kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ludvig Åhlund; [2022]
  Nyckelord :Orienteringsteknik; riktningsteknik; elit; riktningsavvikelse; extra löpväg.;

  Sammanfattning : SyfteSyftet var att undersöka om förmågan att hålla riktning i skogen skiljer sig åt beroende på arbetsintensitet, kartbildsförekomst, ålder och kön, hos kvinnliga och manliga orienterare på junior- och seniorelitnivå.Metod9 kvinnliga och 17 manliga orienterare på junior- och seniorelitnivå genomförde fyra 440 meter långa orienteringsbanor under olika förutsättningar, med eller utan kartbild i submaximal respektive maximal arbetsintensitet. LÄS MER

 2. 2. Seniorers behov av aktivitet och social stimulans under coronapandemin – personalens upplevelse : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Cecilia Engberg; Fanny Hellqvist; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; äldre; välbefinnande och äldreboende;

  Sammanfattning : Coronaviruset har spridits sedan år 2020 och ändrade påtagligt vardagen runt om i världen. Seniorerna begränsades i möjligheter till aktiviteter. Syftet med denna studie har varit att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser att möta seniorers behov av aktiviteter och social stimulans under Coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. En hälsofrämjande närmiljö En kvalitativ studie om seniorers möjligheter till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Lindstedt; [2021-10-22]
  Nyckelord :hälsa; närmiljö; self-efficacy; senior;

  Sammanfattning : En ökande medellivslängden innebär utmaningar för både individen och samhället. När vi åldras förändras kroppens sammansättning och vi blir känsligare för yttre påfrestningar. Hur vi åldras beror på flera samverkande faktorer som arv, livsstil och sjukdom. LÄS MER

 4. 4. RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HANNA KALLDAL; DANIEL KARLKVIST; THEODOR KHADEMI; CHARLIE LAM; ROBIN REPO WECKLAUF; ANDRÉ WAHLBERG; [2021-09-14]
  Nyckelord :seniorer; videosamtal; webbutveckling; användarvänlig design; digitalt utanförskap; äldre;

  Sammanfattning : Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätter att växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn till seniorer. LÄS MER

 5. 5. Digitalt främjande av social delaktighet bland äldre : En intervjustudie bland yrkesverksamma på kommunala mötesplatser för seniorer under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Ingby; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; social participation; digital participation; older people; senior community centers; Covid-19; social delaktighet; digital delaktighet; äldre; mötesplatser för seniorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Rekommendation av fysisk distansering på grund av Covid-19 har förutom begränsning av socialt umgänge med familj och vänner även inneburit att kommunala mötesplatser och träffpunkter har stoppat sina aktiviteter för seniorer. Denna förändring har för många äldre medfört en avsaknad av sociala sammanhang och ökad ensamhet. LÄS MER