Sökning: "sense making"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade orden sense making.

 1. 1. The Care And Maintenance Of Your Uncertain Movement - A Text Document About How Text Moves The Body And The Uncertainty In Reflecting Critically

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Marcella Steen; [2021-04-01]
  Nyckelord :Dance Art; Contemporary Dance; Dancer; Choreography; Contemporary Art; Critical Production; Institutional Critique; Site Specific; Creative Writing; Artistic Research; Movement Research; Tacit Knowledge; Subjective Perspective;

  Sammanfattning : The Care And Maintenance Of Your Uncertain Movement explores how words formulate a dance based artistic practice and the uncertainty in the words to reflect critically.This text is about seeking where the research intrinsically is in an artistic process, as an artistic process is a collection of many things. LÄS MER

 2. 2. Financial Justifications for the Software-as-a-Service Business Model Trend Based on Financial Differences between Companies in the Software-as-a-Service and Pharmaceutical Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lindvall; Daniel Olsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Pharmaceutical; Financial differences;

  Sammanfattning : The Software-as-a-Service (SaaS) business model is a new type of business model that hasgained great attention from both researchers and practitioners. The rapid growth has resultedin a more and more refined business model and is described as the future of software. Thus, itis not unexpected that the model is frequently used for many start-ups. LÄS MER

 3. 3. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Nyckelord :childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Sammanfattning : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling för opioidberoende patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Eriksson; Marika Bjärgestad; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Nurse’s; Opioid dependence; Pain; Attityder; Opioidberoende; Sjuksköterskor; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtbehandling bör därför utformas olika beroende på individens smärtupplevelse. Att lindra lidande och smärtbehandla alla patienter där behovet finns är en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Hur begreppsanvändning kan påverka förskolebarns meningsskapande av kemiska fenomen : En kvalitativ observationsstudie om förskollärares och barns begreppsanvändning kring kemiska fenomen i ett kemiexperiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Minna Holi; [2021]
  Nyckelord :Chemistry; communication; preschool; preschool children; preschool teachers; science; Förskolebarn; förskollärare; kemi; kommunikation; naturvetenskap; förskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to increase knowledge about how preschool teachers' different ways of communicating about scientific phenomena provide different conditions for children to create meaning from the content of the experiment. The study is part of a theoretical framework based on phenomenography and the sociocultural perspective. LÄS MER