Sökning: "sense making"

Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade orden sense making.

 1. 1. MAKING USE OF CHILDREN’S DIGITAL MEDIA CONSUMPTION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Farah Khaddour; [2020-03-24]
  Nyckelord :Interaction in SLA; Child’s SLA;

  Sammanfattning : Purpose: The general purpose of this study is to examine how parents can be supported in making use of their child’s digital media consumption for second language learning. In particular, a set of requirements are developed for best supporting the integration of children’s online activity into language learning activities by promoting a smooth transfer of knowledge through the spontaneous production of the target language. LÄS MER

 2. 2. Parametersökning i lagrat EKG

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jonathan Josefsson; [2020]
  Nyckelord :parameter; ECG; Cardiolex; EC View; Search function; parameter; EKG; Cardiolex; EC View; Sökfunktion;

  Sammanfattning : Cardiolex Medical AB är ett medicintekniskt företag som säljer ett komplett EKG-hanterings system med tillhörande vakuumsystem. Produkten EC View med lagring i EC Store är idag de produkter som Cardiolex säljer till sina kunder för att kunna lagra och hantera EKG-undersökningar på sjukhus och vårdcentraler. LÄS MER

 3. 3. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för dashboard projekt inom business intelligence : Faktorer som bör uppmärksammas inom Business Intelligence projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Kölbrant; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; business intelligence; success factors; Dashboard; business intelligence; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) har blivit en stor byggsten för många företag och en viktig aspekt är att det implementeras rätt så att beslutsfattare kan ta del av data för att fatta faktabaserade beslut. Detta data behöver beslutsfattare och övriga i ledningen ha tillgång till och kunna förstå det utan problem. LÄS MER

 5. 5. An Asymmetric Virtual Reality Tool for Town Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Andy Tang; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality; Asymmetric Collaboration; Collaborative Virtual Environment; User-centred Design; Town Planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Residents living in small towns that are a part of a bigger municipality may sometimes feel overlooked as they sense that they have lesser influence. Smaller towns may not have the resources or consider the need for integrating technology with the town, thus possibly making it harder for the residents to stay updated and be in contact with the town. LÄS MER