Sökning: "sensemaking theory"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden sensemaking theory.

 1. 1. Anställdas meningsskapande : En studie av doktoranders meningsskapande till introduktionsprocessen på Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ingrid Joelsson; Tyra Kajgård; [2019]
  Nyckelord :sensemaking; introduction process; PhD students; working life; organization; socialization; meningsskapande; introduktionsprocess; doktorand; arbetsliv; organisation; socialisering;

  Sammanfattning : Dagens rörliga arbetsmarknad karaktäriseras av strukturell förändring och teknisk utveckling som ställer krav på organisationer att arbeta aktivt för att behålla sin arbetskraft. Undersökningar visar att anställda som anser att deras arbete meningsfullt samt är nöjda med introduktionsprocessen tenderar att stanna längre på sin arbetsplats, jämfört med anställda som är missnöjda. LÄS MER

 2. 2. Communication of cultural heritage towards youths in Gothenburg Three culture institutions´ websites and Instagram

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emma Nordenberg; [2018-07-04]
  Nyckelord :Cultural heritage; cultural identity; youths; The Internet; social media; virtual ethnographic; sensemaking theory; multimodal communication; communication;

  Sammanfattning : To establish an understanding of how cultural heritage is communicated on the Internet through websites and Instagram, three institutions are selected to be observed through a virtual ethnographic analysis in combination with sensemaking theory. The institutions that has been observed are Röda Sten, Världskulturmuseet and Frilagret. LÄS MER

 3. 3. Decision-Making on Life and Death A case study on how critical and urgent decision-making is done by the Swedish Police Authority

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alice Kristiansen; Vlora Bara; [2018-07-03]
  Nyckelord :Decision-Making; Crisis; Experience; Bounded Rationality; Logic of Consequences; Logic of Appropriateness; Sensemaking;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. The creation of a management fashion - contextualization in practice: A case study of value-based health care's introduction at the Karolinska University Hospital, in Stockholm, Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Oskar Kolmodin; [2018]
  Nyckelord :Translation; Institutionalization; Organizational change; Power; Sensemaking;

  Sammanfattning : This study charts how "Value based health-care delivery", a management idea created by Michael Porter and Elizabeth Teisberg, and promoted by the Boston Consulting Group, has been translated in a Swedish context, up until August 2017. It traces the travel of the concept, from its origins, to its meteoric rise within the Swedish healthcare system, culminating in its operationalization at the Karolinska University Hospital, as the cornerstone of a wide ranging reorganization. LÄS MER

 5. 5. Making sense of adaptability initiatives in the teeth of rigidity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Nikolaev; Leonor Zubillaga; [2018]
  Nyckelord :Adaptability; Flexibility; Sensemaking; Institutional Norms; Macro Constraints; Legitimacy.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This case study explores how members of a large complex organization make sense of its efforts to be more adaptable. Using ideas from institutional theory, we problematize efforts toward adaptability and identify adaptability as an area where organizations engage in some degree of hypocrisy, meaning that they talk about being flexible to stay competitive in a fast-paced environment, but often act according to rigid processes that are in place. LÄS MER