Sökning: "sensitivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet sensitivitet.

 1. 1. Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) som utfallsmått i studentledd terapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Josefin Holmberg; Tove Regnéll; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersökasjälvskattningsinstrumentet Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure:s (CORE-OM) funktion som utfallsmått för patienter som går i studentledd terapi. Deltagarna var 2223 patienter som gått i studentledd terapi samt deltagit i kvalitetssäkring vid före- och/eller eftermätning. LÄS MER

 2. 2. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Approach for Diabetic Retinopathy Grading with Transfer Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Andersen; Philip Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetic retinopathy (DR) is a complication of diabetes and is a disease that affects the eyes. It is one of the leading causes of blindness in the Western world. As the number of people with diabetes grows globally, so does the number of people affected by diabetic retinopathy. LÄS MER

 4. 4. The importance of data when training a CNN for medical diagnostics : A study of how dataset size and format affects the learning process of a CNN

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Rudelius; Erik Zetterström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using the computational capabilities of computers within the medical field has become increasingly popular since the emergence of CAD during the middle of the twentieth century. The prevalence of skin cancer attracted research resources, and in 2017, a group of scientists from Stanford University trained a CNN which could outperform board certified dermatologists in several skin cancer classification tests. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av icke-invasiva metoder för diagnostik av Helicobacter pylori-infektion : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Olivia Gonzalez Elfwing; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Stool antigen test; antibody test; urea breath test; polymerase chain reaction; gastritis; Fecesantigentest; antikroppstest; urea utandningstest; polymeraskedjereaktion; gastrit;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori-infektion är en av de ledande orsakerna till utvecklingen av maligniteter i ventrikeln. Tillämpning av pålitliga analytiska metoder är därför väsentlig för en korrekt diagnostik och behandling av infektionen. LÄS MER