Sökning: "senskada"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet senskada.

 1. 1. Autologous conditioned serum och platelet rich plasma : innehåll och användning vid osteoartrit och senskador hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johan Lundgren; [2018]
  Nyckelord :autologt konditionerat serum; ACS; ; IRAP; Platelet Rich Plasma; PRP;

  Sammanfattning : Rörelsestörningar hos hästar är ett problem med många orsaker, exempelvis trauma eller överbelastning. Som behandlande veterinär finns det flera behandlingsmetoder att välja mellan. Autologa behandlingsmetoder växer sig starkare och används idag av många, trots att behandlingarna inte är helt utredda till innehåll och funktion. LÄS MER

 2. 2. Dopplerultraljudsundersökning av böjsenor och gaffelband i kliniskt normala metakarpalregioner på sju hästar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Nilsson; [2012]
  Nyckelord :test;

  Sammanfattning : Skador på senor och ligament är vanliga och ofta allvarliga på både människor och hästar. Vid kroniska senskador har det konstaterats, med hjälp av både histologi och ultraljudsteknik, en neovaskularisering dvs. en inväxt av blodkärl i den skadade senan på både människor och hästar. LÄS MER

 3. 3. Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar : en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Sjöström; [2005]
  Nyckelord :häst; tendinit; ytliga böjsenan; konservativ behandling; senskada;

  Sammanfattning : Injuries of the superficial digital flexor tendon are common in racehorses with many reports on different treatment regimes. However there are few studies in riding horses. LÄS MER