Sökning: "sensomotorisk utveckli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sensomotorisk utveckli.

  1. 1. Redskap som redskap ­ En undersökning av redskapsgymnastikens stimulans på sensomotorisk utveckling

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Emma Harborn; Hanna Bladh; ; [2008]
    Nyckelord :Redskapsgymnastik; motorik; sensomotorisk utveckli;

    Sammanfattning : InledningMänniskans motoriska utveckling är en livslång process som börjar i fosterstadiet och pågår livet ut. Kroppen ärbyggd för rörelse. Vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav som ställts på dem. Fysisk aktivitet ärav stor vikt för barnets utveckling. LÄS MER