Sökning: "sensor chain"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden sensor chain.

 1. 1. An application of Bayesian Hidden Markov Models to explore traffic flow conditions in an urban area

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Lovisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Bayesian statistics; hidden states; Markov chain; traffic flow modeling; filtering; smoothing; most probable state sequence; MCMC; Hamiltonian Monte Carlo; No-U-Turn sampler;

  Sammanfattning : This study employs Bayesian Hidden Markov Models as method to explore vehicle traffic flow conditions in an urban area in Stockholm, based on sensor data from separate road positions. Inter-arrival times are used as the observed sequences. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 3. 3. Spatially Coupled Codes in Turbo Equalization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mgeni Makambi Mashauri; [2019]
  Nyckelord :Turbo equalization; spatial coupling; waterfall versus error floor; codes on graphs; iterative receivers; LDPC codes in turbo equalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate the application of spatial coupling in turbo equalization. We show that with spatial coupling we can have a fresh perspective on the trade-off between performance in the waterfall and error floor region often encountered in the choice of codes for turbo equalization. LÄS MER

 4. 4. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aleksandra Ivanova; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. LÄS MER

 5. 5. Påverkansfaktorer i pansarduellen : människans roll i bekämpningskedjan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Sektionen för militärtekniska system (MteS)

  Författare :Nils Laestadius; [2018]
  Nyckelord :bekämpningskedjan; Kill Chain; träffsannolikhet; nedkämpningsmodell; tidsaspekt;

  Sammanfattning : This paper examines the technical and human factors that affect the time a gunner detects, identifies and destroy a target. The paper submits suggestions on technical and educational measures that can be rectified to save time in a combat process. Many battles between combat vehicles take place in swiftly situations, duel fighting. LÄS MER