Sökning: "sensor chain"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden sensor chain.

 1. 1. Adoption of Digital Precision Agriculture Technology and Farm Data: A Case Study on Swedish Grain Farmers and On-Combine Near-Infrared Spectroscopy for Quality Measurement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Julia Stålhammar; Ludvig Dietmann; [2020]
  Nyckelord :Diffusion theory; innovation adoption; precision agriculture; near- infrared spectroscopy; grain value chain; agricultural cooperative; big farm data; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The agricultural industry is going through immense changes due to the rapid growth of the global population and climate change, creating increased pressure on the food supply chain. The use of precision agriculture (PA) technologies have shown benefits that could help solve these challenges. LÄS MER

 2. 2. Predicting the impact of prior physical activity on shooting performance

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Anton Berkman; Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Random Forest; Pre-processing; Tool-chain; Precision shooting; Simulated environment; GC-IDT;

  Sammanfattning : The objectives of this thesis were to develop a machine learning tool-chain and to investigate the relationship between heart rate and trigger squeeze and shooting accuracy when firing a handgun in a simulated environment. There are several aspects that affects the accuracy of a shooter. LÄS MER

 3. 3. An application of Bayesian Hidden Markov Models to explore traffic flow conditions in an urban area

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Lovisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Bayesian statistics; hidden states; Markov chain; traffic flow modeling; filtering; smoothing; most probable state sequence; MCMC; Hamiltonian Monte Carlo; No-U-Turn sampler;

  Sammanfattning : This study employs Bayesian Hidden Markov Models as method to explore vehicle traffic flow conditions in an urban area in Stockholm, based on sensor data from separate road positions. Inter-arrival times are used as the observed sequences. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 5. 5. Spatially Coupled Codes in Turbo Equalization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mgeni Makambi Mashauri; [2019]
  Nyckelord :Turbo equalization; spatial coupling; waterfall versus error floor; codes on graphs; iterative receivers; LDPC codes in turbo equalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate the application of spatial coupling in turbo equalization. We show that with spatial coupling we can have a fresh perspective on the trade-off between performance in the waterfall and error floor region often encountered in the choice of codes for turbo equalization. LÄS MER