Sökning: "sensorer"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet sensorer.

 1. 1. EN GEMENSAM LÖSNING FÖR INFORMATIONSUTBYTE INOM TÅGOCH JÄRNVÄGSBRANSCHEN? En explorativ studie kring möjligheter och barriärer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Clara Grundström; Camilla Spik; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of Things; samverkan; plattform; innovation;

  Sammanfattning : Today there is a need for an effective exchange of information in the train- andrailway industry. An effect of this increased information exchange can be, forexample, increased punctuality of the trains. Delays today are a problem in theindustry and Sweden is one of five countries in Europe where travelers are the mostdissatisfied. LÄS MER

 2. 2. Identifieringsmöjligheter av feljusterad bussdörr : - Studie av möjliga signalanalyser av dörrpositioner för att finna dörrar som kan orsaka problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Arvid Sundblad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the bus industry, it is well-known that bus doors often cause buses to stand at a stop after either a door could not be opened or closed. This causes huge costs for the bus owner. Therefore, it is desirable to be able to predict whether a door's behaviour begins to become too close to causing such an event. LÄS MER

 3. 3. Industrial IoT Management Systemfor Tubes with Integrated Sensors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Klasson; Johan Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Autonomic Computing; Self-configuration; Software architectures; Sensors; Smart tubes; IoT; Autonomic Computing; Självkonfigurerande; Mjukvaruarkitektur; Sensorer; smarta rör; IoT;

  Sammanfattning : Sandvik har utvecklat en teknik för att placera sensorer i rör. Denna teknik har stor marknadspotential och kan effektivisera många industriprocesser. Den färdiga tjänsten ska kunna strömma sensordata till molntjänster för analys och avläsning. LÄS MER

 4. 4. Internet of Things (IoT): avskalad plattform i Java

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :IoT; REST; open-source; MySQL; sockets; Java; IoT; REST; open-source; MySQL; sockets; Java;

  Sammanfattning : The need of smart devices that uses sensors have never been higher and by the year 2020 it will be over 50 billion devices connected to the internet. All these devices that uses a sensor and are connected to the internet are a part of something called Internet of Things. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av ventilationssystem i en skola : Behovsstyrd ventilation i fastigheten Eken i Karlstad kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefina Johansson; [2018]
  Nyckelord :ventilation; energieffektivisering; behovsstyrning;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads-och servicesektorn för nästan 40 % av den totala energianvändningen och därför har många byggnader behov av energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. LÄS MER