Sökning: "sensorisk attrubut"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sensorisk attrubut.

  1. 1. Mörning av rostbiff i vakuum och i Tublin mörningspåse : effekt på köttkvalitet och konsumenternas preferens

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

    Författare :Anna Wallby; [2012]
    Nyckelord :rostbiff; köttkvalitet; torrmörning; vakuummörning; sensorisk attrubut;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur mörning i vakuumpåse och Tublin mör- ningspåse påverkar olika egenskaper hos rostbiff, viktiga inom köttkvalitet, med tyngd- punkt på ätkvalitet, det vill säga mörhet, saftighet och smak. Båda rostbiffarna från åtta Herefordkvigor användes och inom varje par tilldelades mörningsmetoderna slumpmäs- sigt. LÄS MER