Sökning: "sensorisk skript"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sensorisk skript.

  1. 1. "Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet och sexualitet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

    Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Anna Lindskog; [2018]
    Nyckelord :autism; aspergers syndrom; högfungerande autism; sensorisk känslighet; sexualitet; sensorisk skript; sensorisk aspekt;

    Sammanfattning : Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intrycken på ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider av sensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inom autismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. LÄS MER