Sökning: "sensorkedja"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sensorkedja.

  1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Anton Englund; [2019]
    Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

    Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER