Sökning: "sensory interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sensory interventions.

 1. 1. Enhancing Sensory Discrimination Training using Brain Modulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Agnes Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Transcranial direct current stimulation; sensory discrimination training; tactile acuity; phantom limb pain; two-point discrimination test; Semmes-Weinstein monofilament test;

  Sammanfattning : Damage to the nervous system may cause sensorimotor impairment, often resulting in chronic neuropathic pain. Phantom limb pain affects multiple amputees and the treatment options are limited. A promising treatment option to reduce chronic pain is by training sensory discrimination. LÄS MER

 2. 2. Beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner i skolan och deras effekt för barn och unga med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Erika Nilsson; [2022]
  Nyckelord :arbetsterapi; intervention; barn; ADHD; skola; skolmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn och unga vilket kan påverka individens förmåga till aktivitet och delaktighet. En vanlig konsekvens är att barnet kan få svårt att klara skolgången vilket skapar lidande för eleven och familjen, samt utgör en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner i grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Cassandra Palm Sydoff; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Arbetsterapi; Skola; Autism i skola; Autism spectrum disorder; Occupational Therapy; School; Autism in school.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av otillräcklig stöttning och anpassning inom grundskolan når mindre än hälften av barnen med autismspektrumtillstånd (AST) kunskapsmålen. Internationella erfarenheter och studier av arbetsterapeutiska interventioner för att stödja dessa elever visar på positiva effekter avseende aktivitetsutförande och skolresultat. LÄS MER

 4. 4. Occupational Therapist Perspectives on the Implementation of Sensory Integration Interventions in International Schools.

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Hanna Toll; [2021]
  Nyckelord :environment; inclusion; international schools; occupational engagement; occupational therapy; sensory integration; school-based;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to explore and describe the implementation of sensory integration interventions by occupational therapists in international schools. It gives insight into the conditions for the implementation of sensory integration, outlining some of the challenges and benefits faced by the occupational therapists working in international schools. LÄS MER

 5. 5. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; stressrelaterad ohälsa; rehabilitering; naturbaserad intervention; trädgårdsterapi; fascination; aktivitetsbalans; medveten närvaro; naturbaserad mindfulness; environmental psychology; stress-related illness; rehabilitation; nature-based intervention; horticulture therapy; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness;

  Sammanfattning : Den stressrelaterade ohälsan ökar vilket medför att behovet av lämpliga och effektiva behandlingsformer är stort. Vistelse i naturmiljöer har visat sig ha positiva effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa, bland annat i form av återhämtning från stress. LÄS MER