Sökning: "sensory nerve"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden sensory nerve.

 1. 1. En jämförelse av kortikal registrering mellan olika registreringspunkter vid Somatosensory evoked potentials

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dilip Salian; [2020]
  Nyckelord :Somatosensory evoked potentials; sensory nervous system; amplitude; duration and latency; intraoperative monitoring; Sensory evoked potentials; sensoriska nervsystemet; amplitud; duration; latenstid. intraoperativ monitorering;

  Sammanfattning : Bakgrund- Sensorisk evoked potentials (SEP) är en neurofysiologisk undersökningsmetod som används för att monitorera svarspotentialer från kroppens sensoriska nervsystem efter en sensorisk stimulering. Registreringen av sensorisk evoked potentials sker med små elektriska stimuleringar över en perifer sensorisk nerv och registreras från tre olika registreringskanaler som benämns N9 över plexus brachialis, N13 Erb’s punkt och N20 för det primär sensoriska cortexområdet. LÄS MER

 2. 2. Simulating Facilitation in a Spiking Neural Network

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Alexander Kuzmin; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Many insects are able to detect, isolate and track small targets that move quickly against a dynamic background. This ability is enabled by a group of neurons called small target motion detectors (STMD). These neurons, among other properties, have a type of short term memory called response facilitation. LÄS MER

 3. 3. Referensvärden för temperaturtrösklar på personal vid Skånes Universitetssjukhus. Undersökt med kvantitativ sensibilitetsmätning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kvantitativ sensibilitetsmätning; referensvärden; temperaturförändringshastighet; temperaturtrösklar; tunntrådspolyneuropati;

  Sammanfattning : Kvantitativ sensibilitetsmätning (QST) är en neurofysiologisk undersökning som används för att undersöka skador eller sjukdomstillstånd som påverkar tunntrådsfunktionen av perifera nerver. Med QST uppskattas individens temperaturtrösklar, som kan beskrivas som dennes förmåga att skilja på varmt och kallt. LÄS MER

 4. 4. Nervus medianus påverkan av olika hudtemperaturer. : En jämförelse av hur conduction velocity och peaklatenstiden påverkas av olika hudtemperaturer, mätt med ENeG, SCV.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Neu; [2020]
  Nyckelord :Electroneurography; median nerve; skin temperature; sensory nerve conduction velocity; Elektroneurografi; nervus medianus; hudtemperatur; sensory nerve conduction velocity;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid perifera nervundersökningar med elektroneurografi spelar temperaturen i vävnaden som undersöks stor roll. Kall vävnad leder till försämrad funktion i nervernas jonkanaler, vilket leder till att aktionspotentialer utlöses långsammare och nervledningshastigheten minskar vilket därmed kan ge falskt patologiska undersökningsresultat. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av sensorisk nervledningshastighet, amplitud och latens för nervus suralis hos friska försökspersoner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Farshid Wahab; Fadil Al-Kasid; [2020]
  Nyckelord :Elektroneurografi; referensvärde; sensorisk nerv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER