Sökning: "sensory nerve"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sensory nerve.

 1. 1. Evaluation of cognitive workload using EEG : Investigation of how sensory feedback improves function of osseo-neuromuscular upper limb prostheses

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Linn Berntsson; [2019]
  Nyckelord :EEG; ERP; spectral analysis; cognitive workload; prosthesis;

  Sammanfattning : The e-OPRA Implant System (Integrum AB, Sweden) is a system which employs permanently accessible implantable neuromuscular electrodes in combination with osseointegrated attachment of the prosthesis to the skeleton, in order to create a more natural control of advanced robotic upper-limb prostheses. The system enables the possibility of sensory feedback, via a cuff electrode to the ulnar nerve which allows for direct neurostimulation of the nerve. LÄS MER

 2. 2. An investigation of the relationships between electrotactile stimulus parameters, primary afferent response, and perceived sensation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jessica Sofie Louise Vidmark; [2018]
  Nyckelord :electrotactile stimulation; psychophysical sensation; primary afferent response; sensory feedback; prosthetics; elektrisk hudstimulering; psykofysisk respons; primärafferent respons; sensorisk återkoppling; proteser;

  Sammanfattning : Sensory feedback possesses the possibility of adding a new dimension to many applications, including, but not limited to, prosthetics and surgical robots for improved control, virtual reality for incorporation of another sense, and phantom limb pain reduction for amputees. Electrotactile stimulation provides a compact, light-weight, energy efficient, highly responsive, and non-invasive option for sensory feedback; however, it has been found to commonly elicit unnatural or uncomfortable sensations for the user. LÄS MER

 3. 3. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 4. 4. Bemötande, delaktighet och information : Patienters upplevelse av vård på en rehabiliteringsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Sunnanängs; Malin Dahl; [2015]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; information;

  Sammanfattning : Background: When someone suffers a spinal cord injury, the nerve impulses between the brain, the muscles and the skin are intercepted, thereby resulting in motion and sensory loss.  During the recovery process, healthcare professionals play a vital role in ensuring that the patients have a positive experience of care, recovery and rehabilitation. LÄS MER

 5. 5. Påverkar behandling med karbamazepin minnesfunktioner och därmed inlärningsförmåga?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessika Brandeby; [2015]
  Nyckelord :Carbamazepine; memory functions; learning ability; Karbamazepin; minnesfunktioner; inlärningsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns cirka 60 000 individer som har epilepsi varav 17 % är barn under 16 år. Epilepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att det sker en plötslig och oprovocerad urladdning av hjärnbarkens nervceller vid mer än ett tillfälle. LÄS MER