Sökning: "sentiment score"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden sentiment score.

 1. 1. The buzz behind the stock market : Analysis and characterization of the social media activity around the time of big stock valuation changes

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Envall; Paul Blåberg Kristoffersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the discussion of stocks on social media is increasing its effect on the financial market is distinct. This has led to new opportunities in influencing private investors to make uninformed decisions affecting the value of stocks. LÄS MER

 2. 2. A retrieval-based chatbot ́s opinion on the trolley problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hampus Björklin; Tim Abrahamsson; Oscar Widenfalk; [2021]
  Nyckelord :chatbot; language model; trolley problem; BERT encoding; discord;

  Sammanfattning : The goal of this project was to create a chatbot capable of debating a user using limited resources including a discussion thread from the online debate forum Kialo. A retrieval based bot was designed and the discussion thread was converted into a database which the bot could interpret and choose an appropriate answer from. LÄS MER

 3. 3. Sentiment Analysis and Time-series Analysis for the COVID-19 vaccine Tweets

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gowtham Kumar Sandaka; Bala Namratha Gaekwade; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 vaccine; Sentiment analysis; Time-based analysis; Twitter data; VADER.;

  Sammanfattning : Background: The implicit nature of social media information brings many advantages to realistic sentiment analysis applications. Sentiment Analysis is the process of extracting opinions and emotions from data. As a research topic, sentiment analysis of Twitter data has received much attention in recent years. LÄS MER

 4. 4. Analys av nyhetsrapporteringars påverkan på värdet av tillgångar på den amerikanska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jacob Wörman; [2021]
  Nyckelord :large caps; sentiment score; jämförelseindex; tidsserier; aktiehandel;

  Sammanfattning : Det är allmänt känt att aktiekurser beter sig som om de vore slumpvandringar (random walk), och att därmed prediktioner av framtida avkastning är svåra eller omöjliga att förbättra genom att ansätta någonting annat än det senaste observerade värdet. Samtidigt finns det forskning som visar att prediktioner är möjliga. LÄS MER

 5. 5. Sentiment Analysis of YouTube Public Videos based on their Comments

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Indre Kvedaraite; [2021]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Sentiment classification; LSTM; BiLSTM; Recurrent neural networks; Convolutional neural networks;

  Sammanfattning : With the rise of social media and publicly available data, opinion mining is more accessible than ever. It is valuable for content creators, companies and advertisers to gain insights into what users think and feel. This work examines comments on YouTube videos, and builds a deep learning classifier to automatically determine their sentiment. LÄS MER