Sökning: "sentimental"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet sentimental.

 1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER

 2. 2. The Coming of Age of a Woman : Proto-feminism and Female Bildung in Jane Austen’s Northanger Abbey

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Therese Landh; [2018]
  Nyckelord :Bildungsroman; Enlightenment feminism; Jane Austen; Mary Wollstonecraft; Proto-feminism;

  Sammanfattning : This thesis examines the influence of the proto-feminist ideas of the Enlightenment on Jane Austen’s Northanger Abbey, specifically their presence in the coming-of-age journey of the novel’s heroine Catherine Morland. In this thesis, the proto-feminist ideas of the Enlightenment discussed are based on the ideas of Mary Wollstonecraft as presented in A Vindication of the Rights of Woman. LÄS MER

 3. 3. Icke-ekonomiska intressen och värden i den skadeståndsrättsliga kontexten : med inriktning mot affektionsintressen och affektionsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Elisabeth Ardhe; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; sakskador; personskador; skada; icke-ekonomisk; ideell; affektionsintressen; affektionsvärden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. It's in the genes

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Rakel Amanda Stefansdotter Åkermo; [2018]
  Nyckelord :Animal; human; hair; snake; paper; animalism; contemporary jewellery art; sculpture.; Djur; människa; hår; orm; papper; animalism; smyckekonst; skulptur.;

  Sammanfattning : Through collecting, gathering and transformation I look at themateriality in bodies of human and animal. The asymmetricalrelation rules we have created to approve our behaviour oftoday. I write this paper with the contradicting approach ofbeing scientific yet sentimental to the meanings of physicalmatter. . LÄS MER

 5. 5. The Effects of Economic Variables on Swedish Stock Market Volatility A GARCH-MIDAS Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Kejlberg; [2018]
  Nyckelord :GARCH; MIDAS; stock market; volatility; macroeconomic; OMXSB; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis applies the GARCH-MIDAS model to investigate the effects of macroeconomic variables, sentimental indicators, and financial variables on Swedish stock market volatility for the period January 2002 to December 2016. The GARCH-MIDAS framework allows the incorporation of data at different frequencies into the same model and decomposes volatility into two components. LÄS MER