Sökning: "separation"

Visar resultat 1 - 5 av 1841 uppsatser innehållade ordet separation.

 1. 1. SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH INTEGRATION - En kvalitativ intervjuundersökning om medborgarskapets påverkan på invandrares integration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patool Bako; [2022-01-27]
  Nyckelord :medborgarskap; integration; tillhörighet; invandrare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how the swedish citizenship affects immigrants’ integration and feeling of belonging to Sweden and therefore contribute with new knowledge about this subject. This bachelor thesis is based on the acculturation theory of L. Sam David and Berry John. LÄS MER

 2. 2. Characterization of Cobalt Prussian Blue Analogue in Capacitive Deionization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Zaid Akrawi; Twana Hassan Cheragwandi; [2022]
  Nyckelord :capacitive deionization; CDI; water purification; Prussian Blue; electrochemistry;

  Sammanfattning : Clean, drinkable water is nowadays taken for granted in most developed coun-tries. However, over two billion people in the world do not have access to drink-ing water. In an attempt to combat this, capacitive deionization (CDI) hasgained increased attention in recent years. LÄS MER

 3. 3. Cutting Parameter Characterization for Kiss Cutting Dye-sensitized Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Marvin Michael Schieber; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Printed dye-sensitized solar cells could revolutionize the way electrical products are charged, acting as a prosumer that consumes and produces electricity simultaneously. A key production step for this technology is the separation of printed cells including the removal of waste material around the printed, active area. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av källsorterande avloppslösning : Identifiering av systemlösning för källsorterat avloppsavfall i Sydöstra staden i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Ekblad; [2022]
  Nyckelord :source separating sewage system; urine diversion; anaerobic digestion; wastewater treatment plant; källsorterande avloppssystem; urinsortering; rötning; reningsverk;

  Sammanfattning : Utanför Uppsalas stadskärna planeras det att bygga en ny stadsdel till år 2050, kallad Sydöstra staden. Uppsala kommun vill vara i framkant gällande hållbar stadsplanering och är därför intresserade av att utreda möjligheter till att tillvarata resurser i avloppsvattnet, som ett alternativ till konventionell rening. LÄS MER

 5. 5. Biochar from separated digestate and pig manure as soil amendment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lovisa Nissen; [2022]
  Nyckelord :separation; screw press; incubation study; CO2 emission; N mineralization;

  Sammanfattning : The situation in and around the Baltic Sea, with large areas with hypoxia in the sea and areas in the watershed with a high concentration of animal farms, has led to a need to increase the nutrient recycling of animal manure. High levels of phosphorus (P) in the soil lead to leaching, and by reducing the P-level in organic fertilizers, this leaching can be reduced. LÄS MER