Sökning: "separationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet separationsrätt.

 1. 1. Konkursförvaltarens vårdplikt : En uppsats om vårdpliktens existens och beskaffenhet avseende separationsegendom inom konkursförfaranden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klaralee Keilor; [2019]
  Nyckelord :Konkursförvaltare; konkurs; vårdplikt; ansvar; separationsegendom; separationsrätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Separationsrätt vid sammanblandning av fungibel egendom : En sakrättslig analys av Panaxias konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Wikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Traditionsprincipen och avtalsprincipen. Bör Sverige följa det danska exemplet och införa avtalsprincipen vid köp av lösöre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Herrlin; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate and compare the doctrine of traditio (known as traditionsprincipen) and the principle of contract in the area of Swedish property law in order to evaluate which alternative should be used in future in Sweden. To give a new perspective, the Swedish findings will be compared to the situation in Denmark where a contractual principle is already in effect. LÄS MER

 4. 4. Separationsrätt vid sammanblandad egendom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniel Svensson; Rasmus Mellkvist; [2016]
  Nyckelord :Bibehållen äganderätt; Separationsrätt; Lag om redovisningsmedel; Separationsrätt trots sammanblandning; Sakrätt;

  Sammanfattning : One of the most complicated areas of the law is rem. The reason behind such a statement is the fact that the legislature never completed a collective overhaul of the area. Rem is intended to deal with and clear up third party conflicts where multiple party’s have claims on the same property. LÄS MER

 5. 5. Separationsrätt till sammanblandade penningmedel som innehas av annan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Hammarström; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER