Sökning: "sepsis care"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden sepsis care.

 1. 1. Sjuksköterskans arbete för tidig upptäckt och behandling vid sepsis : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Tina Enell; Linda Claésson; [2020]
  Nyckelord :early detect; nurse´s work; quantative method; guidelines; sepsis; sepsis care; kvantitativ metod; riktlinjer; sepsis; sjuksköterskans arbete; behandling vid sepsis; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett akut sjukdomstillstånd med varierande symtom och är därför svårt att upptäcka. Tillståndet innebär lidande för patienten och mortaliteten bland drabbade är hög. Snabb identifiering och behandling är av betydelse för patientens hälsa och överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Äldres hälsorelaterade livskvalité efter sepsis : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lange rosén; Frida Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Health-related quality of life; nursing; sepsis; survival quality of life; Hälsorelaterad livskvalité; livskvalitet; omvårdnad; sepsis; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en sjukdom där bakterier tar sig ut i blodbanan och frisätter substanser som rubbar den normala funktionen i våra organ. Sepsis delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. Globalt insjuknar över 35 miljoner människor per år i sepsis och hög ålder är en stor riskfaktor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för tidig upptäckt av sepsis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carl Olsson; Daniel Stridsberg; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Nursing Care; Recognition; Sepsis; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Sepsis; Sjuksköterska; Upptäcka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet som drabbar 30 miljoner människor världen över och resulterar i omkring sex miljoner dödsfall årligen. Tecken och symtom är diffusa och det finns idag ett behov av utökad kunskap om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid sepsis. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av vård och bemötande i samband med MRSA-smitta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sawin Serko; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; Experience; Healthcare Professionals; MRSA; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Patient; upplevelse; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot ett flertal antibiotika. Det är en bakterie som har ökat både i Sverige och i resten av världen. Tidigare var smittspridningen av MRSA vanligt förekommande på sjukhusen men har på senare tid även blivit allt mer förekommande utanför sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Factors associated with an increased risk of death in sepsis at a neonatal intensive care unit in Kathmandu, Nepal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :David Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER