Sökning: "sepsis"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet sepsis.

 1. 1. Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Wennerberg Korneliusson; Susanna Wingård; [2022-02-07]
  Nyckelord :Sepsis; identify; experience; nurse; nursing care; sepsissyndrome; early diagnosis; missed diagnosis; disease attribute; symptom assessment; knowledge; competense; screening tool; biomarkers; infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans insatser och bedömningsverktyg för identifiering av sepsis inom akutslutenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Anwari; Eliyana Asadullah; [2022-01-18]
  Nyckelord :Identifiering; Sepsis; Sjuksköterska; Patient; Bedömningsverktyg; Insatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan drabba alla individer i olika åldrar och förekommer världen över. Tidig identifiering och snabb hantering kan leda till minskade komplikationer, minskat sjukdomslidande för patienten samt minskad risk för livshotande situationer vilket i sin tur leder till mindre belastning och lägre kostnader för vården. LÄS MER

 3. 3. Identifying prognostic biomarkers for severe sepsis disease and 28 days mortality

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Gaprielle Massoud; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis is a complex, deadly, and difficult-to-diagnose disease characterized by anomalies in numerous life-threatening organ failures caused by an improper host response to an infecting organism such as bacteria, fungi, or viruses. Patient characteristics such as age and immunologic state, infection factors, and environmental factors such as nutritional status affect sepsis prognosis and make it difficult and a common cause of mortality. LÄS MER

 4. 4. Study of Thrombin-Derived C-Terminal Peptide with aggregation propensity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Klaudia Detkiewicz; [2022]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Ett nytt lovande alternativ för antibiotika Hudsår är alltid med risk för bakteriell angrepp. När en infektion uppstår står immunförsvaret inför en stor utmaning, då inte sällan motståndaren övervinner flera strider. En av kroppens strategier för kampen med patogener är inflammation. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet efter sepsis - En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maryam Abolade Idris; Seun Adediran Omoniyi; [2022]
  Nyckelord :Post-sepsis; Quality of life; Sepsis; Septic shock; Livskvalitet; Post-sepsis; Sepsis; Septisk chock;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis definieras som en kroppslig reaktion på infektion och klassificeras som ett livshotande medicinskt tillstånd. Post-sepsis kännetecknas av hög mortalitet och morbiditet samt svår återhämtning. LÄS MER