Sökning: "sequence breaking"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sequence breaking.

 1. 1. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 2. 2. Discussions on Dai-Freed Anomalies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Huaiyu Li; [2019]
  Nyckelord :Anomaly; Quantum Fields Theory; Dai-Freed Theorem; Topology;

  Sammanfattning : In both field theories of high energy physics and field theories of condensed matter theories anomalies have been imposing constraints and bringing up new theories. While the perturbational and local anomalies from triangle diagrams are well-developed, we follow and review two works leading to non-perturbational global anomalies both related with Atiyah-Patogi-Sieger (APS) index theorem. LÄS MER

 3. 3. Molecular characterization of soil-borne viruses infecting sugar beet in Europe and USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Efstratia Poimenopoulou; [2017]
  Nyckelord :beet necrotic yellow vein virus; beet soil-borne mosaic virus; beet soil-borne virus; beet virus Q; benyvirus; PCR; Polymyxa betae; pomovirus; RNA virus;

  Sammanfattning : Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV, Benyvirus) is the causal agent of rhizomania disease. BNYVV and Beet soil-borne mosaic virus (BSBMV, Benyvirus) share high similarity in their genome organisation. LÄS MER

 4. 4. Effect of additional compression features on h.264 surveillance video

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erik Comstedt; [2017]
  Nyckelord :Video stream; compression; frame rate; GOP; surveillance;

  Sammanfattning : In video surveillance business, a recurring topic of discussion is quality versus data usage. A higher quality allows for more details to be captured at the cost of a higher bit rate, and for cameras monitoring events 24 hours a day, limiting data usage can quickly become a factor to consider. LÄS MER

 5. 5. Sequence analyses of novel Potato virus YNTN and resistance-breaking PVYO isolates from Sweden

  Magister-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Asmaa Youssef; [2017]
  Nyckelord :defective RNA molecules; D-RNAs; phylogeny; potato tuber necrotic ringspot disease; potyvirus; PVYNTN; PVY strains; recombination;

  Sammanfattning : Potato virus Y (PVY) is a devastating potato pathogen affecting potato (Solanum tuberosum) production worldwide. In the last few decades, novel PVY recombinant genotypes have been described to induce severe symptoms in numerous potato cultivars. LÄS MER