Sökning: "serglycin"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet serglycin.

 1. 1. Mastocytom hos hund : analys av serglycinuttryck och proteasaktivitet i serum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elvira Palmborg; [2020]
  Nyckelord :mastocytom; cancer; serglycin; proteaser; tryptas; kymas; kallikrein; plasmin; trombin; substrat-assay; ELISA; peptidprofilering; MALDI-TOF; qPCR; biomarkör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :serglycin; cancer; metastaser; elakartad; malign; hund; canine; biomarkör; glykoprotein;

  Sammanfattning : Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras. LÄS MER

 3. 3. Development of a method for the analysis of serglycin proteoglycan gene expression in canine blood samples

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristin Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Canine cancer; ; serglycin; ; biomarker; ; qPCR; ;

  Sammanfattning : Cancer is a highly prevalent disease among canine breeds. Nowadays, mainly histology parameters are used to determine the prognosis and for selecting treatment strategies. Due to the high degree of morbidity and mortality in cancer affected dogs, there is a strong need to identify additional diagnostic methods and biomarkers. LÄS MER

 4. 4. Do Serglycin Related Alterations of Thrombocytes and Myeloid Cells Affect Tumor Progression and Behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Kjersti Marie Hjelle; [2015]
  Nyckelord :Serglycin; Thrombocytes; Cancer; Spontaneous Insulinoma; RIP1-Tag2; Myeloid cells; Macrophages; Flowcytometri; FACS; CD115; CD31; CD11b; Gr-1; Ly-6G;

  Sammanfattning : Investigation of tumor growth has traditionally been studied focusing only on the cancer cells. However, tumors consist of a complex tissue organization where heterotypic signaling occurs between different cell types. LÄS MER

 5. 5. Metodutveckling för analys av serglycinuttrycket i blodet hos hundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Boel Sandros; [2008]
  Nyckelord :serglycin; realtime PCR; kvantitativ PCR; RT PCR; mRNA;

  Sammanfattning : The development of quantitative, real-time PCR (qPCR) combined with the mapping of the canine genome opens new possibilities in veterinary medicine. This method provides a quick and accurate quantification of the expression of a specific gene at a given point in time and thereby also information of how the gene expression for a certain protein is influenced by various conditions and diseases. LÄS MER