Sökning: "serieanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet serieanalys.

 1. 1. MAUS en serieanalys : Grafiska romaners och mikrohistorians potential i pedagogisk verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nehman Karam; [2018]
  Nyckelord :History didactics; Comics; Holocaust; Maus; Spiegelman; Microhistory; Scholz.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct an analysis of the graphic novel Maus by Art Spiegelman. The analysis is focused on the form of the graphical novel, the history that is conveyed and how that history is conveyed. I will present a series of previous studies made around comics, their form, and use in school. LÄS MER

 2. 2. Att sätta handtag på seriens språk : Hur en semiotisk serieanalys av två grafiska romaner kan utveckla elevers lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Östebo; Magdalena Ek; [2013]
  Nyckelord :serie; grafisk roman; seriealbum; serieanalys; semiotik; lässtrategi; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka serier som en adekvat bärare av kunskap och därför ett möjligt didaktiskt instrument för att utveckla elevers lässtrategier i svenskämnet på högstadiet. Uppsatsen redogör för seriens definition och samhälleliga status samt möjligheter kopplade till genrens plats i skolan. LÄS MER