Sökning: "serieförvärvare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet serieförvärvare.

 1. 1. Resultatmanipulation inför aktiefinansierade nordiska förvärv : En djupdykning i serieförvärvare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnsjö; Edward Grönblom; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; M A; serial acquirers; modified Jones Model; non-cash issue acquisition; Resultatmanipulation; förvärv; serieförvärvare; modifierad Jonesmodell; apportemission;

  Sammanfattning : Den här studien avser främst att bestämma huruvida nordiska förvärvare som finansierar uppköp via apportemissioner brukar sig av resultatmanipulation i kvartalen kring förvärvet. Syftet sträcker sig dessutom till att avgöra om den effekten är större för serieförvärvare än för enstaka förvärvare. LÄS MER

 2. 2. Serieförvärvare och värdeskapande : en händelsestudie på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Eklind; Fredrik Hesselgren; [2021]
  Nyckelord :Förvärv; serieförvärvare; singelförvärvare; avvikande avkastning; svenska marknaden; händelsestudie;

  Sammanfattning : Bolag har i över 100 års tid förvärvat andra bolag i en rad olika syften, vilket utgör en enorm marknad både i Sverige och internationellt. Trots detta råder det ingen tydlig konsensus kring hur värdeskapande förvärv egentligen är eller huruvida mer erfarna förvärvare skapar mer värde vid förvärv. LÄS MER

 3. 3. Förvärvsprocessen : Hos förvärvare utan tidigare erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Marklund; Joel Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Unexperienced acquirer; m a function; serial acquirer; mergers and acquisitions; m a; förvärvare utan tidigare erfarenhet; förvärvsorganisation; serieförvärvare; förvärv; rapport;

  Sammanfattning : In this study, we try to understand how the strategic rationale and financial reports are created and developed by an acquirer with no previous experience, during acquisitions. We also investigate how the acquisitional capability of an organization is built up and competence established in a company without a dedicated M&A function and internal expertise. LÄS MER

 4. 4. Serieförvärvares prestation : En studie på den nordiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bohm; Mathilda Sjövall; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Förvärvsordning; Händelsestudie; Initiala förvärv; Inlärningshypotesen; Serieförvärvare;

  Sammanfattning : Då företag beslutar att genomföra företagsförvärv kommuniceras detta till marknaden. Tidigare forskning har visat att aktieavkastningen är avtagande i takt med att fler förvärv annonseras. LÄS MER

 5. 5. Förvärv och synergier - Vad motiverar de erfarna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Franzén; Lindahl Nils; [2019]
  Nyckelord :förvärv; synergier; motiv; erfarenhet; förvärvsprogram; serieförvärvare;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad som motiverar serieförvärvare och hur organisationers erfarenhet påverkar motiv. Vi visar att serieförvärvare primärt motiveras av att uppnå en operationell synergi, via intäktsökningar eller kostnadsminskningar, vilket i olika grad kan beskrivas i termer av ett förvärvsprogram. LÄS MER