Sökning: "serier"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet serier.

 1. 1. Serier som resurs för meningsskapande i svenska år F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Uddin; [2020]
  Nyckelord :serieläsning; motivation; meningsskapande; didaktisk design;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbete med tecknade serier i svenskämnet kan bidra till meningsskapande för elever i årskurs 2. Enligt läroplanen ska bilder användas i den tidiga läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 2. 2. Karaktärisering i ordlösa serier - En undersökning av Winshluss serieroman Pinocchio

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anneli Päivärinta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks användningen av indirekta presentationer, beståendes av ageranden, miljö, metonymier samt förstärkning genom analogier, som funktion i karaktäriseringen av Geppetto i den ordlösa serieromanen Pinocchio (2016). Även teckningsstil som meningsbärare undersöks. LÄS MER

 3. 3. Online Variable Recruitment for Pneumatic Artificial Muscles with Springs

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Anthony Loccisano; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pneumatic artificial muscles (PAMs) have gained attention in the realm of soft robotics for their high power to weight ratio, low manufacturing cost, low weight, and relatively high compliance. This makes them appear as a great candidate for exoskeletons. LÄS MER

 4. 4. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Refactoring Nordyr : ReactJS + Laravel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredric Färholt; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; Eloquent; ORM; SQL; ReactJS; React; Redux; JWT; MariaDB; Nordyr; Microsoft Visual Studio Code; Postman; Photoshop; OOP; MVC; Repository;

  Sammanfattning : This independent work includes refactoring a website application. In simpler sense, it means modernizing existing code by increasing its quality and making it more understandable; to exchange old knowledge of methods and concepts into something that is more relevant to its time. LÄS MER