Sökning: "serieteckning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet serieteckning.

 1. 1. Elevers utvecklingsprocess i serieteckning ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Najim Mouhsin; [2019]
  Nyckelord :serieteckning;

  Sammanfattning : Serieteckning som konstart är populärt hos ungdomar och det är viktigt att skolan utnyttjar dess potentiella krafter att utveckla elevernas kreativa tänkande och färdigheter. Denna analys är ett resultat av en kvalitativ metod som behandlar didaktiken i ämnet bild i grundskolan årskurs 7. LÄS MER

 2. 2. Serieteckningens möjligheter : En studie som undersöker serieteckningar som multimodal instruktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linnèa Daun; [2019]
  Nyckelord :Visual Communication; Multimodality; Pedagogy; Instructions; Visuell kommunikation; Multiomodalitet; Pedagogik; Instruktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker serieteckning som multimodal instruktion i skolan med syfte atttillgängliggöra kunskap om, undersöka och utveckla, alternativa undervisningsmaterial medmultimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. Delar av arbetet hargenomförts som ett kollegialt lärande tillsammans med en annan lärarstudent, samt isamverkan med en undervisande lärare i grundskolan (åk 7 – 9). LÄS MER

 3. 3. T-Shirt med budskap : Iklädandet av en roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design, DE

  Författare :Eleonora Zomegnan; [2012]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; genus; serieteckning; social hållbarhet;

  Sammanfattning : This work has treated the subject of gender, with demarcation against the norms regarding appearance and beauty, conveyed by the media and how it affects society. This is expressed through social satire cartoons. This work has also led to an exploration of the importance of a personal drawing style and how it manifests itself. . LÄS MER