Sökning: "serious games"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden serious games.

 1. 1. Effektiv inlärning genom spel : Att fostra internaliserad motivation med speldesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Hansson; [2022]
  Nyckelord :Serious games; gamification; motivation; inlärning;

  Sammanfattning : För att nå bra inlärningsresultat visar tidigare forskning på vikten av internaliserad motivation. När det kommer till att använda spel som inlärningsverktyg kommer detta huvudsakligen i två former. Antingen genom fullskaliga spel – serious games – eller genom traditionella läromedel som förgylls med spelelement – gamification. LÄS MER

 2. 2. Sustainability Competencies in Serious Games - Implementing existing research into educational game development for sustainability

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Larissa Lachmann; [2022]
  Nyckelord :Serious Games; ESD; Sustainability competencies; water; educational game design; educational games; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Serious Games have gained increased attention in sustainability education. I developed a Serious Game that aims to increase sustainability competencies related to water problems among university students. LÄS MER

 3. 3. Utilizing games as a tool to increase cybersecurity awareness in organizations : A systematic literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Karlberg; [2022]
  Nyckelord :Cybersecurity; training; serious games; organizations; Cybersäkerhet; träning; seriösa spel; organisationer;

  Sammanfattning : Cybersecurity is an important aspect within organizations as threats are many and often not fully understood, which requires individuals employed within organizations to be educated. Training implementations to increase cybersecurity knowledge and awareness are varied in their methodology of teaching. LÄS MER

 4. 4. Svammel : Spelifierad talpedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Isac Arell; [2022]
  Nyckelord :Gamification; Spelifiering; Serious games; Dyspraxi; Developmental Coordination Disorder; DCD; Rapid Syllable Transition Treatment; ReST.;

  Sammanfattning : Projektet hade som syfte att hjälpa personer med diagnosen dyspraxi, mer specifikt oral dyspraxi. Oral dyspraxi yttrar sig som problematik medatt koordinera munrörelser vilket kan leda till svårigheter att prata tydligt och därmed även saker som svårigheter att kommunicera med andra och talgenans. LÄS MER

 5. 5. Available virtual museums : Enabling a wider use of virtual museums through a template-based tool

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Ros; [2022]
  Nyckelord :Virtual museum; digitalization; serious games;

  Sammanfattning : An emerging issue that has been made visible is the unequal opportunities for digitization among different sizes of museums. This extends also to when using virtual museums as a pedagogical tool or displaying a museum’s collection. LÄS MER