Sökning: "sertralin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet sertralin.

 1. 1. Läkemedelsbehandling av postpartum depression - en studie av effekt med brexanolon, zuranolon, sertralin, paroxetin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Abdullah Haj Kasem; [2022]
  Nyckelord :Postpartum depression; brexanolon; zuranolon; sertralin; paroxetin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum depression (PPD) är ett växande folkhälsoproblem, vilken drabbar mellan 10 – 20 % av barnafödande kvinnor globalt. PPD kan negativt påverka moderns funktion, social anpassning och ökar risken för självmord. LÄS MER

 2. 2. Antidepressiva läkemedelsförskrivning för barn och ungdomar: Effektivitet och säkerhet av fluoxetin och sertralin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Razan Abo Allneaj; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Försäljning och förskrivning av antidepressiva läkemedel ur genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Corinna Arndt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige såväl som i många andra länder konsumerar kvinnor mer sjukvård och läkemedel än män. Till viss del kan skillnaden förklaras av sjukdomspanoramat och förskrivningen av p-piller. För depressioner och GAD kan biologiska och sociologiska faktorer påverka. LÄS MER

 4. 4. Fosterpåverkan av SSRI : Behandling med SSRI under graviditet och ökad risk för persistent pulmonell hypertension hos nyfödda

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Helena Jansson; [2016]
  Nyckelord :SSRI; PPHN; graviditet;

  Sammanfattning : Introduktion Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är idag de mest använda läkemedlen för behandling av depression, både i Sverige och runt om i världen. Studier som gjorts pekar dock på att användning av dessa preparat under graviditet kan medföra vissa risker för fostret. LÄS MER

 5. 5. SSRIs effekt och säkerhet hos barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Angviken; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depression är den näst mest kostsamma sjukdomen för samhället efter hjärt-kärlsjukdom, främst på grund av långa sjukskrivningsperioder. Sjukdomen kan uppstå när som helst från sex månaders ålder, men prevalensen ökar med åldern. LÄS MER