Sökning: "serum"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet serum.

 1. 1. Kan oral vitamin B12-supplementering påverka kognitiv funktion hos äldre? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Rubin; Anneli Svensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :vitamin B12; kognitiv funktion; minne; äldre; oral supplementering; cognitive function; memory; elderly; oral supplementation;

  Sammanfattning : Title: Can oral vitamin B12 supplementation affect cognitive function in the elderly?- A systematic reviewAuthor: Charlotta Rubin and Anneli SvenssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 28, 2018___________________________________________________________________________BackgroundThe prevalence of illness and deficiencies increase with age which affects inter alia thecognitive function. The ageing process also causes changes in the absorption capacity of forexample vitamin B12 and approximately 5-20% of the elderly have low serum concentrations. LÄS MER

 2. 2. Are there any difference between the levels of serum leptin, visceral fat area and body mass index in patients with symptomatic knee osteoarthritis, with and without radiographic changes?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jasmine Björkman; [2018]
  Nyckelord :leptin; visceral fat area; BMI; knee; osteoartritis; radiographic changes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har Q10 någon effekt på smärtan vid statininducerad myopati/myalgi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Jansson; [2018]
  Nyckelord :coenzym Q10; statin myopati;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Koenzym Q10 (Q10) syntetiseras i kroppen och återfinns med de högsta koncentrationerna i hjärta, lever och immunförsvarets celler. Det har en viktig roll när det agerar transportör av elektroner i andningskedjan. LÄS MER

 4. 4. Finns rasvariation i förekomst av interfererande antikroppar hos hund?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Åhlén; [2018]
  Nyckelord :berner sennen; labrador retrieve; interfererande antikroppar; heterofila antikroppa; reumatoid faktor; humana antimus-antikroppar; analysinterferens;

  Sammanfattning : Korrekt laboratoriediagnostik är viktigt inom veterinärmedicin för att alla patienter ska få bästa möjliga vård. Det finns flera faktorer som kan påverka resultatet av analyser. Hemolys, lipemi och bilirubinemi kan störa analyser men syns för det mesta på provet och är därmed något personalen kan ta hänsyn till. LÄS MER

 5. 5. Kan selentillskott behandla autoimmun tyreoidit? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pauline Lidén; [2018]
  Nyckelord :Autoimmune thyroiditis; autoimmunity; selenium; thyroid peroxidase antibodies; TPOab; TSH; T4; T3; Autoimmun tyreoidit; autoimmunitet; selen; tyreoperoxidas antikroppar; TPOab; TSH; T4; T3;

  Sammanfattning : Introduktion. Autoimmun tyreoidit (AITD) är en kronisk autoimmun sjukdom där immunförsvarets antikroppar (ab) attackerar tyreoideaproteinerna tyreoideaperoxidas (TPO) och/eller tyreoglobulin (TG). Studier visar att selentillskott hos patienter med AITD kan minska tyreoideaantikroppar, storleken och antalet noduler hos en förstorad tyreoidea. LÄS MER