Sökning: "serum"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet serum.

 1. 1. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gry Martineau; [2019]
  Nyckelord :träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Sammanfattning : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. LÄS MER

 2. 2. Metodverifiering av fria lätta kedjor (kappa och lambda) i humant serum, S-FLC.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Najma Suad Ali; [2019]
  Nyckelord :Immunoglobuliner; fria lätta kedjor kappa och lambda ; multipelt myelom; nefelometri; BN Prospec II; metodverifiering;

  Sammanfattning : Immunoglobulins are proteins produced by plasma cells and humans normally produce five different immunoglobulin classes of IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. The basic function of the immunoglobulins is to counteract the invasion of pathogenic organisms by their antibody activity and to protect against its toxic products. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av effektivitet och farmakologiska skillnader på gonadotropiner för kontrollerad ovarie-stimulering vid provrörsbefruktning : Follitropin alfa vs högrenat menotropin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linda Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många orsaker till ofrivillig barnlöshet men tack vare nya tekniker har det blivit möjligt att få barn för många. Först och främst är det in vitro fertilisering (IVF)- / Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)-behandlingar genom kontrollerad ovariestimulering (COS) av gonadotropiner som har ökat möjligheten att få flera ägg för att öka chansen att få en lyckad graviditet. LÄS MER

 4. 4. Kan oral vitamin B12-supplementering påverka kognitiv funktion hos äldre? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Rubin; Anneli Svensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :vitamin B12; kognitiv funktion; minne; äldre; oral supplementering; cognitive function; memory; elderly; oral supplementation;

  Sammanfattning : Title: Can oral vitamin B12 supplementation affect cognitive function in the elderly?- A systematic reviewAuthor: Charlotta Rubin and Anneli SvenssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 28, 2018___________________________________________________________________________BackgroundThe prevalence of illness and deficiencies increase with age which affects inter alia thecognitive function. The ageing process also causes changes in the absorption capacity of forexample vitamin B12 and approximately 5-20% of the elderly have low serum concentrations. LÄS MER

 5. 5. Are there any difference between the levels of serum leptin, visceral fat area and body mass index in patients with symptomatic knee osteoarthritis, with and without radiographic changes?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jasmine Björkman; [2018]
  Nyckelord :leptin; visceral fat area; BMI; knee; osteoartritis; radiographic changes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER