Sökning: "serum"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet serum.

 1. 1. Serum thymidine kinase 1 activity in healthy cats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Pettersen; [2018]
  Nyckelord :feline lymphoma; thymidine kinase; STK1 activity;

  Sammanfattning : Lymfom är en av de vanligaste neoplastiska sjukdomarna hos domesticerade katter. Sjukdomen är en utmaning för kliniker att diagnostisera och prognosticera på grund av många olika anatomiska variationer och ospecifika kliniska symptom. LÄS MER

 2. 2. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Karolina Andersson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus intake; Market basket study; calcium to phosphorus ratio; in-organic phosphorus; additives;

  Sammanfattning : Concerns regarding excessive phosphorus intake has been raised in the USA due to an increased usage of phosphorus containing additives in the food industry. Phospho-rus containing additives (inorganic phosphorus) are for example found in processed meat and cola-flavoured soft drinks. LÄS MER

 3. 3. Construction of a carbon-14 bomb-pulse dating calibration curve relevant for man

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sonny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : Radiocarbon dating of human tissues has great potential in medical applications. A consequence of the complex path of radiocarbon to humans through diet is that the radiocarbon content of samples from human subjects is not directly comparable with the atmosphere's. LÄS MER

 4. 4. Värdet av CPSE (canine prostate specific esterase) vid diagnostik av prostataförstoring hos hanhund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Carlin; [2018]
  Nyckelord :CPSE; benign prostatahyperplasi; diagnostik; ultraljud;

  Sammanfattning : Benign prostatahyperplasi (BPH) är den vanligaste prostatasjukdomen hos intakta hanhundar. Studier har visat att nästan 100 % av intakta hanhundar har BPH efter sex års ålder. Olika prostatarelaterade sjukdomar ger ofta liknande kliniska tecken men prognos och behandling skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Finns rasvariation i förekomst av interfererande antikroppar hos hund?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Åhlén; [2018]
  Nyckelord :berner sennen; labrador retrieve; interfererande antikroppar; heterofila antikroppa; reumatoid faktor; humana antimus-antikroppar; analysinterferens;

  Sammanfattning : Korrekt laboratoriediagnostik är viktigt inom veterinärmedicin för att alla patienter ska få bästa möjliga vård. Det finns flera faktorer som kan påverka resultatet av analyser. Hemolys, lipemi och bilirubinemi kan störa analyser men syns för det mesta på provet och är därmed något personalen kan ta hänsyn till. LÄS MER