Sökning: "serveringstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet serveringstillstånd.

 1. 1. Nattens möjligheter och begränsningar : Politik och reglering av nattliv i samspel med nattlivets lokaliseringsval

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Olof Johansson; [2016]
  Nyckelord :: Stockholm; Nattliv; Lokaliseringsteori; Nattlivspolitik; Reglering av serveringstillstånd.;

  Sammanfattning : Studien är en fallstudie över nattlivets utveckling under den senaste tioårsperioden i Stockholm stad. Syftet är att utforska hur politiken, de reglerande myndigheterna, och branschen förhåller sig till det geografiska rummet och dess förutsättningar, samt vad deras förhållningssätt, gett för återverkningar i lokaliseringen av nattlivet. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsmyndigheternas kommunikationsskyldighet : Regelverk och tillämpning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Pavon; [2015]
  Nyckelord :administrative authorities; duty to communicate; regulations; application; förvaltningsmyndigheter; kommunikationsskyldighet; regelverk; tillämpning;

  Sammanfattning : This essay deals with the principle of communication as phrased in section 17 of the Swedish administrative act. According to this section administrative authorities are obliged to inform a party involved in an administrative case of all material which has been added to the case by somebody else and is of importance for the decision and then give the party an opportunity to comment on it. LÄS MER

 3. 3. Alkoholservering - mellan folkhälsa och kommersiella intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; [2013]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; administrative law; alkohol; alcohol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Försäljning av alkohol har varit reglerat under mycket lång tid i Sverige. Den nuvarande regleringen kan spåra sina rötter till 1800- talets mitt och även om reglering förändrats över tiden så är försäljning av alkohol fortfarande starkt reglerad. Alkoholagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. LÄS MER

 4. 4. UNGDOMARS ALKOHOLBETEENDE GÅR DET ATT FÖRUTSÄGA ETT NEGATIVT BETEENDE PÅ SAMHÄLLSNIVÅ?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Inger Berglund; Shilan Demirel; [2012]
  Nyckelord :abort; alkohol; alkoholförsäljning; alkoholservering; brott; gymnasiebehörighet; misshandel; serveringstillstånd; skolk; tullbeslag; ungdomar; våldtäkt;

  Sammanfattning : Ungdomars alkoholkonsumtion har minskat i hela landet utom för ungdomarna i Skåne. I den senaste genomförda skolundersökningen om ungdomars alkoholvanor i Sverige, rapporterades det att medeltalet konsumerade liter alkohol för åren 2009-2011 är drygt dubbelt så högt i Skåne i jämförelse med resten av landet (Henriksson & Leifman, 2011). LÄS MER

 5. 5. Motivation i restaurangbranschen - En studie utifrån Herzbergs Tvåfaktorteori samt Adairs Åttastegsmodell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jenny Hallgren; Maria Hjort; [2011-02-17]
  Nyckelord :Motivation; restaurangbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar medarbetares motivation inom restaurangbranschen. Restaurangbranschens höga personalomsättning i Sverige idag beror bland annat på att branschen fortfarande ses som en genomfartsbransch med låg status. LÄS MER