Sökning: "service bemötande hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden service bemötande hotell.

 1. 1. Teknologisk automatisering och personligt bemötande inom besöksnäringen : En studie om två in- och utcheckningsmetoder på hotell

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Adam Nilsson; Johanna Collander; [2016]
  Nyckelord :Automatisering; Personlig service; Personligt bemötande; Självbetjäningsteknologi; In- och utcheckning på hotell;

  Sammanfattning : Konsumenter påverkas idag av teknologiska innovationer. Självbetjäningsteknologier är en bidragande faktor till det automatiserade samhället och inom besöksnäringen talas det om Self Service Technologies (SSTs), som bland annat innefattar incheckningsautomater på flygplatser och hotell. LÄS MER

 2. 2. Rationell Service : Teknologins påverkan på hotellservice

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Håkan Nilsson; Rasmus Östlund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Service förknippas av de flesta med ett personligt bemötande. Samtidigt strävar företagen inom servicesektorn efter att effektivisera sina tjänster och produkter. Samhället går med teknikens hjälp mot en mer rationaliserad utveckling. En följd av utvecklingen är självbetjäningskoncepten som ökar i de olika delarna av samhället. LÄS MER

 3. 3. Inchekning på hotell : Serviceinteraktioner mellan personal och gäst

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

  Författare :Anna Wikberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: Hotellbranschen är en mycket rörlig och händelserik bransch. När en gästanländer till ett hotell är det lobbyn med reception som gästen möter först. Första fysiskakontaken gästen får med hotellpersonalen är i receptionen under incheckning. LÄS MER

 4. 4. Önskas en badrock eller ett trevligt bemötande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emeli Madsen; Emil Nilsson; Fredrik Lundeborg; [2011]
  Nyckelord :affärsresenär; värde; konsumtion; hotell; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ”Önskas en badrock eller ett trevligt bemötande?” Författare: Fredrik Lundeborg, Emeli Madsen och Emil Nilsson Utbildning: Kandidatprogrammet för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg Handledare: Malin Zillinger och Fredrik Nilsson Syfte: Vårt syfte är att undersöka den värdeskapande processen vid hotellvistelser för affärsresenärer. Vad är viktigt för en affärsresenär och vad skapar värde vid en övernattning på hotell. LÄS MER

 5. 5. Vad behövs för ett välkomnande bemötande? - en studie om frontpersonals syn på organisatoriska förutsättningar för främjandet av värdskap i hotellverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Paulander; Ebba Feldreich; Jonas Elven; [2011]
  Nyckelord :organisatoriska förutsättningar; värdskap; påtagliga och opåtagliga; empowerment; servicelandskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Majoriteten av de vetenskapliga artiklar och texter som finns kring organisatoriska förutsättningar är skrivna ur ett ledarskapsperspektiv, vilket har resulterat i en mindre kunskapslucka som lämnats öppen för vidare forskning kring ämnet. Då det är personalen som dagligen möter gästerna och förväntas skapa ett tillfredsställande servicemöte genom ett gott värdskap, är deras perspektiv väsentligt i sammanhanget. LÄS MER