Sökning: "service design"

Visar resultat 1 - 5 av 2010 uppsatser innehållade orden service design.

 1. 1. Financial Justifications for the Software-as-a-Service Business Model Trend Based on Financial Differences between Companies in the Software-as-a-Service and Pharmaceutical Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lindvall; Daniel Olsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Pharmaceutical; Financial differences;

  Sammanfattning : The Software-as-a-Service (SaaS) business model is a new type of business model that hasgained great attention from both researchers and practitioners. The rapid growth has resultedin a more and more refined business model and is described as the future of software. Thus, itis not unexpected that the model is frequently used for many start-ups. LÄS MER

 2. 2. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 3. 3. Design of Feedback and Interface for a Digital Lock

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Eleonor Hoffmann; Daniella Jonsson; [2021]
  Nyckelord :feedback; user experience; user interface; user-centered design; interaction design; digital lock; medicine cabinet; home care; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis was performed in collaboration with Phoniro AB, that develops digitally unlocked products that are mainly used in home care service. The purpose of the project was to develop one of their products through a user-centered design process. LÄS MER

 4. 4. What Makes You E-loyal? : A descriptive study on how customers form e-loyalty online.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amelia Nablsi; Swapnajit Saha; [2021]
  Nyckelord :E-loyalty; e-satisfaction; e-trust; e-commerce; e-retail; e-tail quality;

  Sammanfattning : With the technology and internet development, customers are moving towards online shopping, which made the new phenomena of e-loyalty emerge out of traditional loyalty. The literature on e-loyalty has been reviewed, and the most influential antecedents to e-loyalty formation were studied in this research, e-satisfaction, and e-trust. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som leder till framgång i tjänstedesignprojekt : Projektmedlemmar från offentlig verksamhet beskriver

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Larson; [2021]
  Nyckelord :Tjänstedesign; framgångsfaktorer i tjänstedesignprojekt; offentlig verksamhet; projektframgång;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige har framtida utmaningar med att upprätthålla och leverera välfärdstjänster. Befolkningen ökar men antal personer i arbetsför ålder minskar. Därför behöver offentlig verksamhet effektivisera de tjänster som erbjuds befolkningen. LÄS MER