Sökning: "service ecosystem"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden service ecosystem.

 1. 1. Shared Mobility As A Socio-Technical System : An investigation of the mobility system in Augsburg

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre for Information Technology and Information Systems (CenITIS)Jönköping University/IHH, Informatik

  Författare :Wiebke Lena Henke; [2020]
  Nyckelord :shared mobility system; socio-technical system; experience ecosystem; Augsburg; Mobil-Flat;

  Sammanfattning : A major shift in our society is the one from a goods-dominant logic to a service-dominant one. Ownership becomes less important, while services from the area of sharing economy experience a rising demand. Municipalities and private companies are adapting and different shared mobility systems are emerging from their pursuit of new forms of mobility. LÄS MER

 2. 2. Värdet av hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie i hur hållbarhetsrapportering kan påverka investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonas Lindberg; Oskar Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :nstitutionella investerare; Hållbarhetsrapportering; SRI; CSR; Värdeskapande; SDL; Service Ecosystem; GRI;

  Sammanfattning : Dagens samhälle lägger mer fokus på hållbarhet än tidigare, där institutionella investerare är en central aktör, vilket gör att intresset för hållbara investeringar växer. Institutionella investerare har skiftat fokus mot mer hållbara investeringar på grund av press från deras kunder och företagen har idag ett stort socialt ansvar, grundat på sociala-, bolagsstyrnings- och miljökriterier. LÄS MER

 3. 3. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 4. 4. En solklar taklösning: En fallstudie på synergieffekter av bifacialsolceller och extensiva gröna tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Clara Knudsen; [2020]
  Nyckelord :solar cells; PV; bifacial; green roof; roof utilization; energy technology; ecosystem service; albedo; PVsyst; solceller; PV; bifacial; grönt tak; takutnyttjande; energiteknik; ekosystemtjänster; albedo; PVsyst;

  Sammanfattning : The master thesis has evaluated the specific combination of bifacial solar cells and extensive green roofs. This was done in terms of energy production per year, profitability as well as discussions around ecosystem services. Three cases have been simulated with different temperature profiles for both bifacial, vertical bifacial and monofacial. LÄS MER

 5. 5. Exploration of virtual incubators and development of incubator services for digital entrepreneurship : Receiving Entrepreneurial support from anywhere in the world?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oscar Mörke; Karl-Philip Michael Swensson; [2020]
  Nyckelord :Business Incubator; Virtual Incubator; Entrepreneurial Support; Digital Entrepreneurship; Startup; Inkubator; virtuell inkubator; företagarstöd; entreprenörskap; digitalt entreprenörskap;

  Sammanfattning : Entrepreneurship is frequently linked together with aspects of economic growth and development. In the last 40 years, an increasing number of incubators and service providers have been created to stimulate entrepreneurship and innovation. LÄS MER