Sökning: "service för"

Visar resultat 16 - 20 av 10804 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 16. Att upprätta en insats för hela människan, inte enbart för en kategori - En vinjettstudie om missbrukshandläggares resonemang kring ansvarsfördelning och samverkan mellan socialtjänst och psykiatri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Lindberg; Ellen Torkelsson; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: Samsjuklighet; samverkan; ansvarsfördelning; socialtjänst; psykiatri Keywords: Comorbidity; collaboration; division of responsibility; social service; psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, the management and treatment of people who suffer from comorbidity between substance abuse and mental illness have been a great challenge for both social services and psychiatry. As early as the second half of the 20th century there have been ongoing discussions concerning problematic aspects of the division of responsibilities and collaboration between the central authorities. LÄS MER

 2. 17. Finns det verkligen ingen som förstår vad jag säger?! : Språkbarriärers inverkan på omvårdnad.- En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans och den immigerande patientens perspektiv.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arozo Faghiri; Evelina Lindberg; Vanessa Persson; [2023]
  Nyckelord :Communication; cultural competence; immigrated patients; language barriers; person-centered care; safe care patient safety; Immigrerade patienter; kommunikation; kulturell kompetens; personcentrerad vård; språkbarriärer; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2022 var flyktingsantalet i världen större än någonsin. Enligt svensk lag har flyktingar samt migranter rätt till hälso- och sjukvård precis som patienter med svenskt medborgarskap. LÄS MER

 3. 18. Problemlösning inom dagens räddningstjänst - En svensk fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Nils Karlsten; Vilma Sand; [2023]
  Nyckelord :Räddningstjänst; Problem; Problemlösning; Förebyggande arbete; Lägesbild; Nätverk; Översvämning; Skyfall; Resurser; Samhällsviktig verksamhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the summer of 2021 a massive rainfall caused floods in Gävleborg län. The flood contributed to high burden on SOS-alarm and the fire and rescue service when approximately 700 emergency calls were received in a short amount of time. The flood caused floodings in cellars, damage to infrastructure and problems moving through traffic. LÄS MER

 4. 19. Slaget om den politiska gestaltningen : En kvalitativ analys av hur Magdalena Andersson och Ulf Kristersson politik framställs i SVT:s Val 2022: Utfrågningen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Viktor Hägglund; Adam Holman; [2023]
  Nyckelord :Political framing; Framing theory; Agenda setting theory; Swedish politics; Public service; SVT;

  Sammanfattning : In this essay the framing of the politics of the two prime minister candidates Magdalena Andersson and Ulf Kristersson have been analyzed. This during two interviews broadcasted before the election 2022 on public service channel 1 (SVT 1) in a program called Election 2022: The Hearing (Val 2022: Utfrågningen). LÄS MER

 5. 20. Självbestämmande kontra barnets bästa inom lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Rosdahl; Christian Pupp; [2023]
  Nyckelord :self-determination; autonomy; best interest of the child; room for action; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1994, a new law called “Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” or abbreviated as LSS was admitted by the Swedish government, the law was aimed to increase the social rights of people with certain disabilities. The aim of this study was to explore how these rights were understood and implemented by supportive assistants working with children. LÄS MER