Sökning: "service för"

Visar resultat 21 - 25 av 10804 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 21. Funktionsrätt för vem? : En studie om barns rättigheter i förarbeten och tillämpning av LSS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vendela Carlfjord; [2023]
  Nyckelord :Disability; disability rights; childhood; children’s rights; welfare; Funktionsrätt; funktionsnedsättning; funktionshinder; barndom; barnrätt; barnets rättigheter; välfärd; LSS;

  Sammanfattning : The Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (known as LSS) is said to hold strong rights regarding support intended to empower people with severe disabilities. This study investigates to which extent children are attributed rights in the preparatory work for the LSS and in the administrative court’s judgments. LÄS MER

 2. 22. Genteknik i ett utmanande klassrum - vilka faktorer gör det svårt att undervisa om genteknik?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Kevin Andersson Sumalee; [2022-12-14]
  Nyckelord :Education; learning genetics; teaching genetics; genetically modified organisms; challenges in genetic engineering; teaching methods in biotechnology; educational strategies when teaching genetics;

  Sammanfattning : In recent years the research in genetic engineering and biotechnology have skyrocketed meaning there’s new tools and conditions caving the road for a scientific future. This has an important role in the education and preparing students for this scientific future. LÄS MER

 3. 23. “Always been an Alien” - A qualitative study on how multilingual young adults experience and navigate identity and belonging in Skopje, North Macedonia.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Milan Wall Kovacevski; [2022-12-12]
  Nyckelord :Ethnicity; Social Work; Identity; Belonging; Multilingual; Young Adults; North Macedonia;

  Sammanfattning : This study offers empirical arguments for how multilingual young adults navigate and experience identity and belonging in Skopje. A city reported to be, one of the most multicultural cities in South-East Europe, where ethnic exclusion and interethnic segregation is outmost present (Veron, 2016:1448; Stojanov, 2020:74). LÄS MER

 4. 24. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 5. 25. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER