Sökning: "service för"

Visar resultat 6 - 10 av 10810 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 6. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 2. 7. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 3. 8. Wrist Angle Estimation Using Two Wearable Inertial Measurement Units

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Arvin Razavi; [2023]
  Nyckelord :IMU wrist angle estimation; Wrist absolute angle; IMU-based human motion capture; orientation filter; Complementary filter; Kalman filter; IMU handledsvinkeluppskattning; handleds absolutvinkel; IMU-baserad mänsklig rörelsefångst; orienteringsfilter; komplementfilter; Kalman-filter;

  Sammanfattning : Hand-intensive work is closely related to the prevalence of upper body and hand/wrist work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) in office work, manufacturing, service industries, as well as the healthcare industry. Some risk factors include vibrations, forceful exertions, heavy manual handling, repetitive motions, and prolonged nonneutral wrist postures. LÄS MER

 4. 9. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 5. 10. Kommunikation mellan ambulanspersonal och polis - En enkätstudie om kommunikation under samverkansuppdrag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Arkrot; Jessica Puhakka; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration exercises; communication; paramedic; police; Samverkan; samverkansövning; kommunikation; ambulanspersonal; polis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationen över radio och på skadeplats har en avgörande roll för kvaliteten på samverkan mellan blåljuspersonal. Utbildning och övning är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra förmågan till kommunikation i syfte att kunna hantera allvarliga händelser. LÄS MER