Sökning: "service koncept på h m"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden service koncept på h m.

 1. 1. Utveckling av säkerhetsstopp vid lägesändring av valsar : För linjära och roterande rörelser

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Sundler; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på Valmet AB i Karlstad, företaget arbetar med utveckling, tillverkning och service av mjukpappersmaskiner. I pappersmaskiner ingår ett antal olika valsar, där några av dem ska kunna röra på sig. För detta finns lite olika typer av arrangemang, vilka påminner en del om varandra. Förflyttningen sker idag m. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar Din shopping? - En studie ur svenska konsumenters perspektiv på vad som skapar en positiv upplevelse i en butiksmiljö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Barbara Sadowska; Erika Réthy; Natasza Monika Ordon; [2005]
  Nyckelord :h m; upplevelser; konsumenter; butiksmiljö; faktorer; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken typ av upplevelse konsumenter förväntar sig under sin shoppingtur samt hur olika faktorer påverkar denna upplevelse. Eftersom upplevelseskapandet har blivit väldigt populärt marknadsförings verktyg hos de nya moderna detaljhandels företag undersöks i detta arbete om butikerna lyckas med detta och hur kunderna uppfattar dessa koncept. LÄS MER