Sökning: "service management e-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden service management e-handel.

 1. 1. Retur, Retur, Retur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dayu Zhang; Jakob Johansson; [2022]
  Nyckelord :Returbeteende; Hållbarhet; E-handel; Miljömedvetenhet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringens utveckling har konsumenters köpbeteende förändrats inom E-handel. Det digitala handelsrummet erbjuder konsumenten en bekvämare köpupplevelse med utökade alternativ såsom utbud och priser. E-handelsföretagen konkurrerar hårt mot varandra och generösa returpolicyer används som ett konkurrensmedel. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet som en del av the seven rights of logistics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefin Lindström; Tove Andersson; [2022]
  Nyckelord :the seven rights of logistics; värdesamskapande; hållbarhet; konsumentbeteende; last mile-leveranser; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur svenska konsumenter mellan 18 år och äldre förhåller sig till hållbara last mile-leveranser vid användandet av e-handel, för att med utgångspunkt i konsumenternas värdeskapande använda detta som underlag för huruvida teorin om the seven rights of logistics borde uppdateras för att inkludera ett bredare hållbarhetstänk. För att kunna undersöka detta består uppsatsens teoretiska ramverk av en presentation kring the seven rights of logistics. LÄS MER

 3. 3. Den digitala stadskärnan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Moa Borg; Linnéa Kuczerski; [2021]
  Nyckelord :Helsingborg City; e-handel; stadskärnor; logistiska processer; Lean; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och analysera hur stadskärnor hanterar och agerar kring den problematik och de utmaningar e-handeln för med sig. Studien kommer även identifiera likheter och skillnader mellan den traditionella e-handeln och den e-handel som studien ämnar undersöka. LÄS MER

 4. 4. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER

 5. 5. Lokal e-handel - stadskärnans räddning? En kvalitativ studie om butiksägarnas, Citysamverkans och plattformsägaren Zipadoos perspektiv på lokal e-handel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Rebecka Pojkas; Annie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: S-O-R-teori; bra mix; tillgänglighet; omnichannels; emotionella upplevelser; platsbaserat värde; SDD; innovation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien. LÄS MER