Sökning: "service mix"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden service mix.

 1. 1. Traditionella flygbolagens konkurrensstrategier mot lågprisflygbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Bengtson; Jennifer Lundahl-Benedictsson; Sandra Peter; [2018]
  Nyckelord :Flygbranschen; Flygmarknad; Konkurrens; Konkurrensstrategier; Lågprisflygbolag; Service; Traditionella flygbolag;

  Sammanfattning : The study is based on explaining and giving a picture of strategies the traditional airlines use to compete with the low cost airlines. Since the deregulation in 1992 many low cost airlines have established themselves on Europe´s airline market and have taken over large parts of the market. LÄS MER

 2. 2. Advancing the Circular Economy: Exploring landscape and developments for circular public procurement in Sweden and Scotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Diego Cattolica; [2018]
  Nyckelord :circular economy; public procurement; circular procurement; opportunities and barriers; Sweden; Scotland; circular business models; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public procurement and the purchasing of goods, services and works comprises about 14% of the European gross domestic product (GDP). Procurement initiatives, guidance and tools therefore can have significant influence to leverage demands for more sustainable and circular products and services. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av en produktion präglad av många produktvarianter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robin Johansson; David Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Lean produktion; Kontinuerligt flöde; Ledtid;

  Sammanfattning : Change is taking place all the time and it has happened as much for the last 50 years as in the entire human history. Hence changes are taking place at an ever higher rate, it is a must for companies to keep up with the development and streamline themselves to not be outdone by other companies. LÄS MER