Sökning: "service quality"

Visar resultat 1 - 5 av 2002 uppsatser innehållade orden service quality.

 1. 1. INFORMATION AND QUALITY OF GOVERNANCE IN NON-DEMOCRATIC SETTINGS A Geospatial Analysis of Media Access and Quality of Public Service Provision in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Schönenberger; [2021-07-20]
  Nyckelord :Media Access; Accountability; Public Service Provision; Autocracies; Uganda;

  Sammanfattning : This thesis investigated whether access to a non-state-owned radio station can improve the provision of public services at the district level as aspect of quality of governance in Uganda, depending on the visibility and street-discretion of the service. Thereby, this work attempts to fill the research gap on media access and quality of governance in a non-democratic setting. LÄS MER

 2. 2. From Product to Service – The Customer Value of Servitization - A study examining the potential customer value of servitization of the indoor climate

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Constance Ekström Skeppstedt; Clara-Beatha Björck; [2021-07-07]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Indoor Air Quality; Indoor Climate; HVAC-R Industry; Customer Value; Property Owners;

  Sammanfattning : In an environment that constantly changes and with increasing competition, firms struggle to staycompetitive. To be able to compete, firms have to differentiate. One way to do so is throughservitization. By offering customers services instead of products, firms can improve their offeringto customers by increased customization. LÄS MER

 3. 3. Confounder Parsing for Text Matching

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jannes Reichl; Johan Rönkkö; [2021-07-06]
  Nyckelord :Text matching; confounder parsing; causal inference; covariate balance; International Monetary Fund; policy evaluation;

  Sammanfattning : In observational studies for policy evaluation, matching is used in service of causalinference to simulate randomization and thus reduce selection bias that might occurwhen treatment assignment differs systematically. This is done by balancing thedistribution of confounding covariates measured before treatments. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. LÄS MER

 5. 5. How can we measure and evaluate transportation performance? - A case study at ICA South-West

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Appelgren; [2021-06-11]
  Nyckelord :Transportation assessment; Transportation performance measurements; Metric areas; ICA South-West;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER