Sökning: "service quality"

Visar resultat 1 - 5 av 1899 uppsatser innehållade orden service quality.

 1. 1. A Systematic Review of Social work education and training programs in palliative and end-of-life care

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hang Li; [2021-01-13]
  Nyckelord :social work; education and training programs; palliative and end-of-life care;

  Sammanfattning : Background: The advanced modern medicine and people’s open-minded attitudes about death call for the development of palliative and end-of-life care. Patients and their family members also promote higher requirement to the professionals and the quality and quantity of the service. LÄS MER

 2. 2. ”Inte en plats som smörar för en” : En kvalitativ intervjustudie med människor i åldern 25-40 om valet att bo på Holmön.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Björn Wiechel; [2021]
  Nyckelord :Rural migration; counterurbanization; amenity migration; place relation; Holmön;

  Sammanfattning : This study seeks to illuminate the reasons to and consequences of the decision to choose Holmön as place for settlement for people in the age 25-40. The Island of Holmön, outside of Umeå in northern Sweden, has for decades experienced a depopulation. LÄS MER

 3. 3. What is school food service quality? (part 1) : exploring perceptions of service quality among children and food service professionals in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :Food service management; service quality; food choice; school food; hospitality;

  Sammanfattning : Background: Every year 260 million lunch meals are served in Swedish schools. To design sustainable meals that are eaten and appreciated by the children, not only the food is important but also to understand how the meeting between the Food Service Professionals (FSP) and the children, and part of the service provided, affects the children's overall meal experience. LÄS MER

 4. 4. Distriktsköterskors erfarenheter av kostens betydelse i samband med bensårsbehandling i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Camilla Nilsson; Karin Wester; [2021]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; person-centered care; wound healing; Kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behandling av bensår är en del av distriktssköterskans kompetensområde och vardag i hemsjukvården. Vetskapen om vikten av kompression och omläggningsmaterial är något som de flesta distriktssköterskor har kunskap om, däremot är det oklart gällande erfarenheter kring kostens betydelse för sårläkning. LÄS MER

 5. 5. Klivet in på den svenska arbetsmarknaden : En policyanalys av Etableringsprogrammet 2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Forslund; [2021]
  Nyckelord :WPR; Labour Market; Integration; Historical Institutionalism; PVM; NPM; Policy Analysis;

  Sammanfattning : A hot topic in politics as well as in the political sciences is the topic of labour market integration. For newcomers the challenge of entering into the labour market is a staggering one. This can be showcased by the vast statistical difference in labour participation between newcomers and citizens. LÄS MER