Sökning: "service resources"

Visar resultat 1 - 5 av 1357 uppsatser innehållade orden service resources.

 1. 1. Quantifying liquid food waste : levels of liquid coffee waste, its causes and barriers and drivers for quantification in the Swedish food service sector

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Rosa Hellman; [2024]
  Nyckelord :sewage food waste; beverage waste; direct measurement; hospitality; restaurant; serving waste; food waste cause;

  Sammanfattning : Food waste is a waste of resources required throughout the entire supply chain, leading to environmental impacts that could have been avoided. Coffee has a relatively high environmental impact partially due to the high consumption. To identify levels and sources of food waste, and consequently prevent it, quantification is used. LÄS MER

 2. 2. Unified Protocol i gruppformat : - en fungerande transdiagnostisk behandling i psykiatrisk öppenvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Tengö; [2024]
  Nyckelord :Emotionella tillstånd; transdiagnostisk behandling; Unified protocol; gruppbehandling;

  Sammanfattning : Ångest och depression är stora folkhälsoproblem, symtomöverlappen är betydande och samsjukligheten hög. Efterfrågan på verksamma behandlingar är stor och behandlingsresurserna är begränsade. LÄS MER

 3. 3. Leveraging Gamification for Increased Motivation in Mobile Applications : A Quantitative Study Using Self-Determination Theory & Service-Dominant Logic

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Fredriksson; Teemu Lahtinen; [2024]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; Service-Dominant Logic; Motivation; Gamification; Mobile Services;

  Sammanfattning : Due to the increasing digitization of society, Gamification of services has become increasingly proliferated. Identifying and knowing how to manipulate the factors for successful implementation of gamification strategies is paramount. LÄS MER

 4. 4. “Har ni någon bok om hur man rymmer från fängelset?" : En fenomenografisk intervjustudie om motstridigheter mellan riktlinjer och biblioteksetik i svensk kriminalvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Silje Krogen; Jesper Hammar; [2024]
  Nyckelord :fängelse; anstalt; häkte; fängelsebibliotekarie; fenomenografi; censur;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis we wanted to explore the complexities of collections management in a Swedish prison library. One of the many challenges of being a prison librarian is determining which literature is appropriate. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer : -en litteraturstudie om hursocialtjänstens stödinsatser kan förstås

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amna Nahi; [2024]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; empowerment; stigma; socialtjänsten; skyddade boenden;

  Sammanfattning : Domestic violence is an issue affecting many women around the Swedish society leading to it being an extensive societal problem. Statistically speaking women who seek help through Social services have increased by 38 percent. LÄS MER