Sökning: "service-learning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet service-learning.

 1. 1. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 2. 2. Vart ska vi börja - Karl XII, Mehmet IV eller Timur Lenk? : En studie av lärares tankar kring historieundervisning i det mångkulturella klassrummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Johansson; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; historieundervisning; interkulturella kunskaper; mångkulturella klassrumsmiljöer; historisk empati; styrdokument; eurocentrism;

  Sammanfattning : The primary aim of this essay is to study teachers' views on different problems that occur in a modern, multicultural classroom where history as a school subject is taught. The method was to perform semi-structured interviews with teachers, and discuss problems surrounding relation, causes, and solutions related to problems such as eurocentrism. LÄS MER

 3. 3. Jernkontorets satsning på gymnasieskolan : En utvärdering av Järnkoll ur gymnasielärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Miranda Toma; [2020]
  Nyckelord :Upper secondary school teachers; skills supply issues; Järnkoll; Jernkontoret; steel industry; Gymnasielärare; kompetensförsörjning; Järnkoll; Jernkontoret; stålindustrin;

  Sammanfattning : Jernkontoret är svenska stålindustrins branschorganisation. 2013 startade de projektet Järnkoll vars syfte är att inspirera unga att söka jobb inom stålindustrin. Järnkoll jobbar främst mot gymnasieskolor och de har en modell där det ingår fyra träffar. Dessa träffar är tre föreläsningar och ett studiebesök. LÄS MER

 4. 4. How to obtain and measure sustainability within project organization

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Cerbach; Sofie Wedin; [2010]
  Nyckelord :Social sustainability; Indicators; Theewaterskloof; South Africa; Evaluation; Normative principles;

  Sammanfattning : Theewaterskloof is a community with several faces. Situated right outside Cape Town, South Africa, the community of Theewaterskloof is distinguished by a low socio-economic standard. Housing and jobs are the main issues that concern the inhabitants of Theewaterskloof. LÄS MER

 5. 5. Varför har Pilevallskolan valt att arbeta med Service-Learning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Björn Jacobsson; Henrik Olsson; [2006]
  Nyckelord :Service-Learning; Värdegrund; Pilevall;

  Sammanfattning : Vi har tittat på hur det amerikanska konceptet Service-Learning används på en svensk skola, Pilevallskolan i Trelleborg, hur och varför man valt att arbeta med det. Vi jämför också LPO-94 med resultatet av vår undersökning för att se om det är motiverat att arbeta med denna metod. LÄS MER