Sökning: "service"

Visar resultat 1 - 5 av 15390 uppsatser innehållade ordet service.

 1. 1. “Det är ju egentligen bara mobbning men det bygger den här kamratskapen”. En kvalitativ studie om hur manliga soldater uppfattar den personliga kommunikationen i den svenska arméns mansdominerade sfär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Alderlid; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the years 2010-2017 the mandatory military service was put on hold after decades of massive decrease in funds going to support the army. Putting the military service on hold led to issues in the Swedish military’s ability to have a societal presence, mainly because the service acts as the army’s main way of recruiting soldiers to a professional path. LÄS MER

 2. 2. Provisions of social workers to victims of internal child trafficking in Uganda: A case study of children living on the streets of Kampala City

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martin Nkurunungi; [2024-02-26]
  Nyckelord :Human trafficking; Street children; Kampala; Maslow; Social workers; Service needs; Perceptions;

  Sammanfattning : Human trafficking has become a serious global challenge in the recent past. Regarded as a global epidemic, it has triggered an increase in numbers of children living on the streets especially in countries where internal trafficking in children is a common social vice. LÄS MER

 3. 3. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 4. 4. Café med gratis kaffeservering : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser utifrån utredningsmöten med äldre personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mohammad Yazdani; Mohammed Badenjki; [2024]
  Nyckelord :Biståndshandläggare socialarbetare; äldre personer med demenssjukdom; handlingsutrymme; självbestämmande; samtycke; professionellt ansvar samt personligt engagemang;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie tar sikte på hur biståndshandläggare hanterar äldre människor som har demenssjukdom. Studien syftar till att uppmärksamma dessa upplevelser och hur biståndshandläggare arbetar med äldre människor som har demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Att vara klient i socialtjänsten - en studie om upplevt erkännande från ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ryde; Kajsa Field; [2024]
  Nyckelord :recognition theory; financial aid; user perspective; qualitative; social welfare. Nyckelord: erkännandeteorin; ekonomiskt bistånd; brukarperspektiv; kvalitativ; socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, we have attempted to gain a better understanding of client's feelings of satisfaction or dissatisfaction about contact with their social workers in social service and economic assistance. We wanted to gain understanding, through the lens of the theory of recognition and judgment, how individuals who receive economic assistance experience the contact in terms of satisfaction or dissatisfaction and what prompted the feelings throughout the experience. LÄS MER