Sökning: "serviceability limit state"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden serviceability limit state.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER

 3. 3. Fatigue Analysis of a Lively Footbridge

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Kristi Bila; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The commitment of building aesthetic bridges made of stiff materials results in theconstruction of slender structures highly susceptible to dynamic loading. In the caseof footbridges located over a highly trafficked highway, such dynamic loads maybe the aerodynamic pressure induced by the heavy trucks passing underneath thestructure and the pedestrian loading involving a pedestrian running and jumping. LÄS MER

 4. 4. The effect of pre-stressing location on punching shear capacity of concrete flat slabs

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Saeed Vosoughian; [2019]
  Nyckelord :Concrete flat slabs; Concrete damage plasticity model; Eurocode 2; Nonlinear finite element analysis; Punching capacity; Pre-stressing cables;

  Sammanfattning :         Implementing pre-stressing cables is a viable option aiming at controlling deformation and cracking of concrete flat slabs in serviceability limit state. The pre-stressing cables also contribute to punching shear capacity of the slab when they are located in vicinity of the column. LÄS MER

 5. 5. Modelling cross-laminated timber floors in dynamic analysis - Eigenfrequency prediction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Johannes Wetterholt; [2019]
  Nyckelord :finite element method; FEM; dynamic analysis; Eigenfrequency; CLT; cross-laminated timber; cross-laminated timber floors; wooden floors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the late 1990s cross-laminated timber (CLT) was developed. The development of CLT was a project aimed to produce a structural product that could compete with the concrete industry and contribute to a reduced effect on the environment, due to the low environmental impact of timber in relation to other building materials. LÄS MER