Sökning: "serviceentreprenören"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet serviceentreprenören.

  1. 1. Entreprenören i servicebranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Lars Jacobsson; Fredrik Svensson; Jimmy Heijel; [2007]
    Nyckelord :nyckelord: entreprenören; serviceentreprenören; servicebranschen; service management; kontrollens lokalisering; innovationsförmåga; riskhantering; prestationsbehov och intuition. key words: entrepreneur; hosptalityentrepreneur; service entrepreneur; the service sector; independence; locus of control; innovation; risk-management; need for achievement and intuition.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning (for english: scroll down) Titel: Entreprenören i servicebranschen Seminariedatum: 2007-05-31, 2007-06-01 Kurs: SMT302 Kandidatuppsats 10p Författare: Jimmy Heijel, Lars Jacobsson, Fredrik Svensson Handledare: Elin Bommenel, Carl R. Hellberg Nyckelord: Entreprenören, serviceentreprenören, servicebranschen, service management, kontrollens lokalisering, innovationsförmåga, riskhantering, prestationsbehov och intuition. LÄS MER