Sökning: "servicelivscykeln"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet servicelivscykeln.

  1. 1. Ett annorlunda möte - mötesindustrins omvandling i den nya ekonomin

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Alexandra Keyser; Tiodora Acar; Emelie Helgius; [2007]
    Nyckelord :mötesindustrin; den nya ekonomin; upplevelseindustrin; värdeerbjudande; servicelivscykeln; Tourism; Turism; Social Sciences;

    Sammanfattning : Problem:Den nya ekonomins satsning på det framtida ”upplevelselandet Sverige” har påverkat mötesindustrin, som har fått högre krav på sig att allt oftare lansera nya mötesidéer. Mötesleverantörerna satsar idag på nyskapande och annorlunda mötesrum. LÄS MER