Sökning: "servicesituationer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet servicesituationer.

 1. 1. Hej, en kaffe, tack! : En studie om att inleda och avsluta samtal i vanliga servicesituationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Frida Björk; [2014]
  Nyckelord :svenska; samtal; servicesamtal; observation; hälsningar; samtalsavslut; samtalsfaser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förformulerade fraser i serviceinteraktion : En samtalsanalytisk studie av hur en 15-årig pojke med dysartri använder en pratapparat i samband med besök i butiker

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jakob Lundén; [2010]
  Nyckelord :AAC; VOCA; AKK; pratapparat; samtalsapparat; interaktion; servicesituation; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hur en 15-årig pojke med dyskinetisk Cerebral Pares och dysartri använder ett kommunikationshjälpmedel med förformulerade fraser i samband med tre besök i butik. Bakgrunden till studien utgörs av ett interventionsprojekt vars syfte var att låta pojken öva på användandet av sitt hjälpmedel samt använda det i olika servicesituationer, dvs. LÄS MER

 3. 3. Turism som ämne?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Andreasson; [2008]
  Nyckelord :turism; APU; anställningsbarhet; hållbar turismutveckling; infärgning; service; gästbemötande;

  Sammanfattning : Som en av Sveriges snabbast växande näringar lockar turismen många ungdomar till arbete samtidigt som efterfrågan på kunnig och servicemedveten personal ökar. För gymnasieskolan gäller därför att satsa på utbildning inom turism. Med kursplanrevideringen 2000 fick ämnet turism utrymme inom Handelsprogrammet (HP). LÄS MER

 4. 4. Mervärde som konkurrensmedel inom Svenska fjällvärlden : En fallstudie av Lindvallen och Idre Fjäll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Thomas Pettersson; Christopher Holst; [2006]
  Nyckelord :fjäll; fjällvärlden; turism; skidanläggningar; ;

  Sammanfattning : En av de största näringarna i Sverige är turismbranschen. Turismen omsätter årligen cirka 2.8 procent av landets BNP och ökar konstant. Individen har nuförtiden generellt mer pengar att spendera på semestrar och aktiviteter. LÄS MER