Sökning: "setbacks"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet setbacks.

 1. 1. A comparative study of ZnO i-layer deposited with ALD and PVD for CIGS solar cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Johansson Byberg; [2019]
  Nyckelord :CIGS; ZnO; ZnMgO; solar cells; thin film; zinc oxide; window layer; ALD; PVD;

  Sammanfattning : Two identified setbacks for CIGS based devices in order to obtain higher efficiency are parasitic absorption in the window layer structure and losses in open-circuit voltage due to bad interfaces. This study investigated how the performance of the solar cell is affected by depositing intrinsic ZnO (i-ZnO) and ZnMgO with atomic layer deposition (ALD) instead of the conventional sputtering. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av målsättning och motivation för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Johansson; Henrik Svensson; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; motivation; goal setting technique; HAPA; SMART; hierarchical regression analysis.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Despite the positive effects of physical activity in both physical and mental health, the proportion of Swedes who have a poor physical health is increasing. The aim of this research was to create knowledge according to what affects a physically active behavior. LÄS MER

 3. 3. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 4. 4. Guldkvinnorna med många identiteter : En kvalitativ studie om kvällspressens rapportering kring de olympiska spelen i Pyeongchang 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Klara Viklund; Sarah Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Olympics; Pyeongchang; women; men; discourse analysis; tabloid; media; Aftonbladet; Expressen; sportsjournalism; gender; Genus; OS; Pyeongchang; längdskidåkning; journalistik; diskursanalys; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The motive of our study was to examine the differences and the similarities between how tabloids write about male versus female cross-country skiing participants. The main focus was to examine their adversities and successes at the Olympics in Pyeongchang 2018. LÄS MER

 5. 5. Stimulating Green FinTech Innovation for Sustainable Development: An Analysis of the Innovation Process

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Susan Ranchber; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Finance; Green FinTech innovation; Innovation process;

  Sammanfattning : Achieving a sustainable development and fighting climate change will require a faster and vaster allocation of financial resources than what has yet been witnessed. Green FinTech innovations have been identified as one potential solution to this challenge. LÄS MER