Sökning: "severity"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade ordet severity.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 2. 2. Problem prevention using the DCOV approach : A case study on a camera monitoring system at Volvo Cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carl Larsson; Martin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :DCOV; Camera Monitoring System; Customer Satisfaction; Robust Design;

  Sammanfattning : The Swedish car manufacturer, Volvo Cars, are a pioneer in the automotive industry regarding vehicle safety. Ever since they invented the three-point seat belt, the safety aspect has been their main priority. Today, a car is equipped with new technology and is highly dependent on software solutions. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Nyckelord :mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. LÄS MER

 4. 4. Uses and Issues – The case of Visby Cathedral : An analysis of values and frictions associated with usage at a venue that is both cultural heritage and an active religious institution

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Walter Duphorn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of Visby Cathedral, cultural heritage with a rich history that has been an active site of worship since medieval times. This has resulted in an interest in the cathedral as a tourist destination which has increased exponentially since the city became a world heritage. LÄS MER

 5. 5. Barns kunskaper kring parodontala sjukdomar och dess sjukdomsförlopp : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Vivian Nguyen; Ilona Dinler; [2019]
  Nyckelord :barn; gingivit; kunskap; oral hälsa; parodontit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gingivit och parodontit benämns som parodontala sjukdomar som främst initieras av bakterier, oftast i form av dentalt plack. Parodontit kan uppstå som följd av en obehandlad gingivit som har progredierat. Sjukdomen förekommer i olika svårighetsgrader, såsom kroniskt och aggressivt tillstånd, och kan förekomma hos barn. LÄS MER