Sökning: "sewage sludge"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden sewage sludge.

 1. 1. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 2. 2. Methods for Evaluating Dewatering Properties of Sewage Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nadia Abdalla; [2019]
  Nyckelord :sludge dewatering; sewage sludge; laboratory scale sludge treatment; dewatering sludge; dewatering sewage sludge; CST; capillary suction time test; centrifuge; lab-centrifuge; rheology; polymers conditioning; sludge conditioning; centrifuge on lab scale; evaluation of lab experiments; CST evaluation; mechanical de-watering evaluation; sludge dewatering at lab; lab scale dewatering process; sludge dewatering methods at lab; Chemical engineering; Lab centrifuge; Capillary Suction Time CST ; Mechanical sludge dewatering evaluation; Polymers conditioning of sludge; sewage sludge dewatering; methods for sludge dewatering at lab; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : After the sewage wastewater is collected from different households and directed to the treatment plants, it goes through several processes, which are physical, chemical and biological. The different processes remove the contaminant, and produce a semi-solid material named sludge. Sludge has a huge amount of liquid. LÄS MER

 3. 3. Distribution of microplastic colour and count in the Crocodile River, South Africa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maria Umlauf; [2019]
  Nyckelord :Microplastic; Colour; Freshwater; Crocodile River; Sources; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to establish sources for microplastic fibres and fragments based on the presence of specific colours (I) within different land use classes and (II) in relation to the location of wastewater treatment plants. Most of the colours did not result in significantly different counts between the land use classes, except for black fragments, which resulted in significantly higher counts in urban environments compared to natural environments. LÄS MER

 4. 4. Can organic waste fuel the buses in Johannesburg? : A study of potential, feasibility, costs and environmental performance of a biomethane solution for public transport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Niklasson; Linnea Bergquist Skogfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Like many large cities, Johannesburg faces several sustainability challenges such as unsustainable use of natural resources, emissions contributing to environmental- and waste related problems. The city is a provincial transport centre, and the transport sector is responsible for a large share of the city’s energy demand and emissions. LÄS MER

 5. 5. Optimering av slutavvattning vid Tranås reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :slam; avvattning; polymer; flockning;

  Sammanfattning : Tranås reningsverk transporterar varje vecka 25-30 ton avvattnat rötslam till deponi. Ju mer vatten slammet innehåller, ju högre blir dess massa och volym och därmed även deponeringskostnaderna. Det är därför ytterst viktigt att avvattningen av slammet fungerar bra. LÄS MER