Sökning: "sex differences"

Visar resultat 1 - 5 av 1023 uppsatser innehållade orden sex differences.

 1. 1. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Waltilla; [2020-01-17]
  Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; Hearing; Preschool; Children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE).To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 3. 3. Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sellén Stackegård; Sandra Berglund; Olivia Boberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng. Författare: Sandra Berglund, Olivia Boberg & Lina Stackegård Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Brand equity, brand personality, Svenska Dagbladet, Instagram, LinkedIn Syfte: Syftet med den vetenskapliga rapporten är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning val av media, traditionell kontra digital, påverkar konsumenters uppfattning av ett företags brand equity. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna får offerkofta och männen arbetskläder : En analys om hur genus gestaltas i Rapports och Aktuellts nyhetsinslag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Asplund; Ellen Eriksson; [2020]
  Nyckelord :SVT; Public service; gender; gender representation; framing; television; news; news reports; Rapport; Aktuellt; equality; visual text analysis; journalism; media;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how gender is framed in Swedish television news. The research questions we examined were the following:  How is the gender balanced in the news reports? What kind of news represent women and what kind of news represent men? How is women and men viewed according to the news reports? What similarities and differences is there in how women and men are portrayed?   The bachelor theisis is primarily a qualitative study where we with a visual text analysis, examine in what way women and men are framed in news reports. LÄS MER

 5. 5. Kvinnligt ledarskap : En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexandra Widegren; Emilia Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :Leadership; gender; female leadership; thematic analysis; organization psychology; Ledarskap; kön; kvinnligt ledarskap; tematisk analys; organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Previous studies show that females in leadership positions have increased. Women as leaders are associated with successful and effective organizations. The purpose of the study was to examine if there were mutual experiences and factors between different women in leadership positions in a regional council in Sweden. LÄS MER